Sorggruppe for unge mellem 13 og 19 år

 
Sorggruppen er for unge mellem 13 og ­19 år, der har mistet en nærtstående.

Gruppen er i gang og mødes i øjeblikket hver anden onsdag fra 16.30­ - 18.30.
Ønsker du at høre mere om, hvordan man kan starte i en gruppe, skal du kontakte sognepræst Heidi Torp.

Sorggruppe for forældre der har mistet et barn

NY Sorggruppe 

Gruppen er i gang og mødes i øjeblikket hver anden uge.
Dette er en åben gruppe dvs. der er ikke begrænsninger på antal mødegange og nye deltager kommer med løbende. Det er som udgangspunkt muligt at deltage i gruppen uanset barnets alder.
For mere information og forud for deltagelse i gruppen skal du kontakte: Heidi Torp. Tlf: 23240989 eller mail Ht@km.dk

Sorggruppe for voksne over 65 år

Da der lægges vægt på fortrolighed i gruppen, består den af maks. 8 personer foruden gruppelederne.
Sorg­gruppen mødes over 8 gange med 14 dages mellemrum.

For yderligere information og tilmelding kontakt Line Rudbeck, tlf.: 2776 8060 eller e­mail: lru@km.dk.

I en sorggruppe kan man møde nogen, der står i samme situation som en selv og dele de oplevelser, der kan være svære at dele medens nærmeste. Sorggruppen giver den efterladte mulighed for at finde støtte og livsmod til at bære sorgen og den ændrede hverdag.

Sorggrupper her i sognet

Mange efterladte oplever, at andre har svært ved at forstå, hvordan de har det. I en sorggruppe kan man møde nogen, der står i samme situation som en selv og dele de oplevelser, der kan være svære at dele med ens nærmeste. Kirkens sorggrupper giver den efterladte mulighed for at finde støtte og livsmod til at bære sorgen og den ændrede hverdag.

I Selvhjælp Skanderborg har der i mange år eksisteret et fint tilbud om sorggrupper for både børn og voksne. I sognet vil vi gerne – efter aftale med Selvhjælp Skanderborg – supplere de grupper, der findes dér med hhv. en sorggruppe for ’voksne over 65 år, der har mistet’ og en sorggruppe for ’unge fra 13-19 år’.

Sorggruppen for voksne over 65 år

Gruppen er for dem, der har mistet en, der stod dem nær, hvad end det er sket for flere år siden eller for nylig. Da der lægges vægt på fortrolighed i gruppen, består den af maks. 8 personer. Sorggruppen mødes over 8 gange med 14 dages mellemrum.

Gruppen for unge vil starte op efter behov. Er du interesseret i at være med i en gruppe, eller vil du gerne høre nærmere om, hvad en sorggruppe for unge er, kan du kontakte sognepræst Heidi Torp på tlf.: 2324 0989 eller e-mail: ht@km.dk

Grunde til at vælge en sorggruppe?

- Du føler dig alene med din sorg

- Du overvældes af dine egne reaktioner

- Du har ingen at tale med om sorgen, eller føler, det er svært at sætte ord på sorgen over for familie og venner.

- Du oplever en forladthed

I gruppen er der ubetinget tavshedspligt!

Sorg har ingen alder, derfor er deltagelse ikke afhængig af, hvornår du har mistet.

”Når jeg synger min klagesang for dig,
er det for at du skal høre min sorg,
det er ikke en stil, du skal rette i”

                                        Benny Andersen

’Ældres sorg’ – et overset tabu.

Selvom vi godt ved, at vi på et tidspunkt skal tage afsked med vores ægtefælle eller samlever, er det svært at forberede sig på den voldsomme forandring, det for mange er at miste sin livsledsager. I vielsesritualet lyder det: ”Og de to skal blive ét kød”. Igennem et langt ægteskab eller samliv oplever mange, at de næsten ’vokser sammen’. Derfor føles tabet for mange som at blive revet midt over og i en undersøgelse blandt efterladte over 65 år svarede 72%, at de oplevede tabet af ægtefællen som den mest belastende oplevelse i deres liv.[1]

Derfor er der al mulig grund til at rette opmærksomheden på ældres tab og sorg.

Med en sorggruppe for mennesker over 65 år, håber vi at skabe et rum med genkendelighed, hvor deltagerne kan spejle sig i hinandens livsvilkår, tanker, savn og sorg og dermed opleve at sorgen bliver lettere at bære.

 


Der er nok lidt en tendens til at forvente, at vi ældre, der mister, ikke sørger så meget, hvis vi har været så heldige at have haft et langt og godt ægteskab med en god og rar mand. Men på en måde tror jeg, at unge lettere kan komme igennem en sorg, f.eks. et tab af en ægtefælle, end vi ældre kan. De har livet foran sig, de kan måske gifte sig igen. Det kan ikke lade sig gøre i min alder, og det at miste efter så langt et liv sammen er noget helt særligt. Det tror jeg ikke altid, folk forstår.
Jonna Nielsen i rapporten ’Når to bliver til én – omsorg i sorgen’.

Sorgens to spor

Førhen tænkte man om sorgen, at den var en fase, man skulle igennem eller en proces man skulle gennemleve for til sidst at ’komme over’ sin sorg. Sådan tænker man ikke om sorg i dag. Sorg er ikke noget, man skal eller kan komme over. Sorg er ikke et problem, der skal løses. Sorg er en byrde, der skal bæres gennem resten af livet. Sorgen føles dog ikke lige tung altid. Nogen gange kan man næsten glemme den, mens den andre gange kan ramme hårdt og feje benene væk under én. I dag taler mange om, at sorgen står på to ben eller består af to spor. Det ene spor er det tabsrelaterede spor, og det andet er det reetablerende spor. Nogen anvender også udtrykkene ’sorgens rum’ og ’livets rum’. Sørgende pendulerer mellem de to spor. Det betyder i praksis, at man sagtens kan have dage, hvor man er glad, nyder livet, tænker positivt om fremtiden og glæder sig til det, der kommer for så andre dage at opleve savnet og sorgen så stærkt, at man næsten ikke kan trække vejret endsige føle, at der er noget ved noget som helst.

Flere oplever sorgen særlig stærkt omkring mærkedage, eller når man besøger steder, hvor man har særlige minder fra sit liv med den afdøde. Sorgen kan dog lige så vel ramme som lyn fra en klar himmel, uden man helt forstår hvorfor. Det er helt normalt at pendulere ind og ud af sorgen, det er helt normalt at savnet og sorgen kan blive ved med at slå benene væk under én selv flere år efter tabet. Samtidig er det dog helt nødvendigt, at man også oplever frikvarterer fra sorgen. Det er meget hårdt at sørge og derfor sørger kroppen selv for at holde pause fra sorgen. Pauserne er vigtige og nødvendige, så man kan koncentrere sig om de praktiske opgaver i det liv, der skal leves, at betale regninger, opsøge kontakt, flytte eller andet. Det betyder også, at det ikke er forkert at fortrænge sorgen i perioder, hvilket tidligere blev udledt som udtryk for, at man ikke sørgede rigtigt.

Det er vigtigt, at personer omkring den sørgende/ efterladte har øje for penduleringen. Hvis den efterladte sidder fast i det ene spor, kan det være tegn på kompliceret sorg, hvilket sker for ca. hver femte, der har mistet en nær pårørende. Det vil sige, at man enten ikke vil forholde sig til den eller de personer, man har mistet, eller ikke kan forholde sig til nye udfordringer i livet, fordi sorgen fylder alt. Tegn på kompliceret sorg viser sig ofte først et halvt år efter tabet og kan kræve hjælp fra en psykolog eller en anden fagperson.

To-spors-modeller, som man kalder ovenstående forståelse af sorg, kan skitseres således:

Andre aktiviteter i sognet

BegivenhedDato

Fru Hvidts Klub

En åben samværsgruppe for kvinder - med underholdning, kaffebord og …

22. mar 14:30
16:30
22. mar 14:30 -
16:30

KulturCafé

Caféstemning og inspiration fra mennesker, der præger vores …

22. mar 15:00
17:00
22. mar 15:00 -
17:00

Menighedsrådsmøde

Ordinært menighedsrådsmøde kirkecenter Kirkebakken

22. mar 19:00
21:30
22. mar 19:00 -
21:30

Skanderup Kirke - Aftensang til Påske v/Heidi Torp

Skanderup Kirkes voksenkor under ledelse af Poul Bajlum opfører musik til …

25. mar 19:00
20:00
25. mar 19:00 -
20:00

Højskoledag

Kl. 10.30 "jakob Knudsen og det moderne: Grundtvigianisme, realisme og …

3. apr 10:30
14:00
3. apr 10:30 -
14:00

Syng sammen

Vi mødes kl. 14.00 i Kirkecenter Kirkebakken om især …

4. apr 14:00
16:00
4. apr 14:00 -
16:00

Aftensang med noter

Mød koret Vocali under ledelse af Alice Vestergaard i kryptens charmerende og …

4. apr 20:00
21:00
4. apr 20:00 -
21:00

Skanderup Kirke Meditation v/Benedikte Baggesgaard

Et åndehul med tid til stilhed, fordybelse og refleksion. Der er 20 minutters …

5. apr 19:00
20:00
5. apr 19:00 -
20:00

Kirkecenter Kirkebakken Studiekreds

Vi rette stadig fokus på etikken med Luther, Grundtvig, og Løgstrups …

5. apr 19:00
21:30
5. apr 19:00 -
21:30

Pilgrimsvandring

Pilgrimsvandring - en lille dagsvandring med start og slut ved Skanderborg …

7. apr 09:00
15:00
7. apr 09:00 -
15:00

Ny sognepræst i Skanderborg sogn

Kirkeministeriet har efter Menighedsrådets enstemmige indstilling ansat Jendre Andreas Nørby Fyhn som ny sognepræst i Skanderborg sogn. Ansættelsen sker pr.1. februar 2018.
Jendre er 36 år og uddannet præst i 2014 og har siden maj 2014 været ansat som sognepræst i Hammel-Voldby-Lading Pastorat. Se mere i det nye kirkeblad.

Sorggrupper

    Unge mellem 13 og 18 år
  ♥  Forældre som har mistet et barn
    Voksne over 65

(klik på hjertet)


Læs Kirkebladet