Frihed og retfærd på Slotsbanken

Frihedsenglen stod for hans blik og brudt blev aaget lænkerne knustes

Det var måske ikke helt sådan, eftertiden bedømte kong Frederik VI - enevoldstidens sidste konge, der ellers havde fået tillagt udsagnet "Vi alene vide" i kampen om trykkefriheden.

Ikke desto mindre var det på hans tid stavnsbåndet blev ophævet. Derfor kunne salmedigteren B. S. Ingemann da også skrive verset som står på den bautasten, der blev rejst som den eneste mindestøtte for kongen uden for København.

Den 31. juli 1792 havde Frederik nedlagt grundstenen til Frihedsstøtten i København. Efter hans død ønskede en komite at rejse kongen et mindesmærke i Jylland - en jysk Frihedsstøtte. Umiddelbart var det tanken, at monumentet skulle placeres på Himmelbjerget, men til stor fortrydelse for C. Dalgas blev det Slotsbanken. I 1837 havde Frederik VI sat gang i bestræbelserne for et museum, der skulle rumme Thorvaldsens samling. Da Thorvaldsen ved flere lejligheder havde lavet buster af kongen, så var det oplagt, at en af dem skulle smykke Frihedsstøtten på Slotsbanken.

Derfor står kong Frederik VI den dag i dag og maner til frihed og retfærd på Slotsbanken. Ikke noget dårligt monument ved siden af Slotskirken. Placeret midt på det gamle slots gårdsplads.

Den jyske Frihedsstøtte skulle selvfølgelig afsløres ved en stor folkefest. Alle sejl blev sat til, og på samme dag den 31. juli, som Frihedsstøtten i København blev grundlagt, afslørede man i Skanderborg den jyske Frihedsstøtte i 1845. Kong Christian VIII og H. C. Andersen deltog i festlighederne sammen med over 30.000 andre. Der blev festet på Slotsbanken og i Dyrehaven, hvor der var tændt festblus til den lyse morgen. H. C. Andersen skrev: Der lå over sø og land en fred, en sommerduft, som Norden ejer i sine dejligste sommernætter. Skyggerne af hver, som gik mellem monumentet og kirken, gled svævende, store, hen ad dens røde mur, som var det ånder, der tog del i festen.

Nu er ånden en anden. I 1979 og 1985 var De Kongelige Haver med til at bekoste og udføre en større omlægning af Slotsbanken, så anlægget nærmede sig den åbning mod Dyrehaven, som Frederik IV havde lavet, da han renoverede slottet omkring 1720. Indtil 2012 afholdt de endog det årlige vedligehold af Slotsbanken, som kirkegården varetog i det daglige.

Men i de almindelige spare-bestræbelser har Kulturstyrelsen, som nu varetager de kongelige haver, frasagt sig retten til Slotsbanken. De påtager sig dog ansvaret for mindestøtten - som de har valgt at lade stå.

Nu har kirken så påtaget sig den opgave at værne om stedet, og efter samråd med Justitsministeriet fastholde den sædvane, at der flages med splitflag ved Frihedsstøtten på de officielle flagdage.

Jeg synes ikke det er nogen dårlig opgave for kirken, at tage vare på et mindesmærke for frihed og retfærd. Det må til enhver tid være kirkens opgave at værne om frihed og retfærd. Og så er det måske helt fint, at kong Frederik VI stadig våger lidt over os fra den jyske Frihedsstøtte.

Jørgen H. Lorenzen, maj 2014