Skanderup Kirke

Kirkebakken.

Skanderup Kirke er en af landets ældste - opført omkring 1050 af frådsten.
Kirken består af apsis, kor og skib i romansk stil.

Tårnet, der oprindeligt er et åbent styltetårn, stammer fra senmiddelalderen, spiret fra 1741.

Bortset fra tårnet, er de oprindelige bygningsdele bevaret fra apsis og kor til midskibs. En nu forsvunden loge tyder i forbindelse med kirkens ældste udsmykning på nær forbindelse til den kongelige borg.

De romanske kalkmalerier på korets og skibets nordvæg er fra ca. 1170. Motiverne, der er enestående i nordisk kirkekunst, viser bl.a. Simon magers død og Peters korsfæstelse. Endvidere findes bag den storslåede døbefont en kampscene og midtskibs er Kristus afbilledet som smertensmanden.  

Altertavle fra 1650 samt prædikestol og lydhimmel stammer fra Peder Jensen Coldings værksted og er et fornemt udtryk for østjydsk barok. De tre epitafier vidner om, at kirken tidligere har været sognekirke også for købstaden.

Kirkens hesteskoformede apsis er inddelt i 7 felter, og mellem pilastrene er der tre små cirkelvinduer. Med undtagelse af taginddækningen står apsis i sin oprindelige form ganske unik i dansk kirkearkitektur. 

Kirkens orgel på 14 stemmer er bygget i 1978 af Th.Frobenius. 

Kirken fik 1992 et nyt antependium udført af Ester Bove Reintoft, der siden har kreeret fire nye messehagler til  kirken.

Merete Barker, København, har udfærdiget kirkens nye altertavle i 2006. Motivet "den sidste nadver" sætter Merete Barker ind i "det himmelske lys".

Jørgen H. Lorenzen

Amtmand Clemend Clemendsen og hustru
Christian den 4.`s bibel

Det store tyveri i 2003

I 2003 blev Skanderup Kirke udsat for et stort tyveri.

To epitafiemalerier, et gammelt alterbillede, en Christian d. IV bibel, to alterstager, en alterkande, en alterkalk og en alterdisk. Alle effekter var uerstattelige og selvfølgelig et stort tab for kirken, og ingen havde forestillet sig, at man ville få det stjålne tilbage.
Men ved en ransagning hos nogle hælere i 2015 dukkede alle effekterne op, et sandt mirakel. Da alle de stjålne effekter er over 100 år gamle, betragtes de som kulturarv, og skulle derfor føres tilbage til kirken igen.

Imidlertid havde menighedsrådet fået lavet to nye malerier af Merete Barker til henholdsvis alteret, motiv ”Den sidste Nadver”, og det ene epitafium ” Stormen på Søen” som erstatning for de stjålne malerier. Der skulle derfor tages en beslutning, om man ønskede dem udskiftet med de tilbagekomne malerier.

Beslutningen blev, at man bibeholdt altermaleriet, men ønskede at genplacere det gamle epitafiemaleri, hvor motivet er Jesus, der stiller stormen på Genesarets Sø.
Maleriet er en kopi efter Simon de Vligers maleri fra universitetsgalleriet i Gøttingen og er malet i 1883.

Merete Baggers maleri fra 2008 "Se nu stiger solen", som blev ophængt til erstatning for det stjålne, er blevet ophængt i mødelokalet i kirkecenter højvangen. Det andet epitafiemaleri , som erstattede en fotokopi, er som noget sjældent malet på en kobberplade. Det er malet af Hans Schütte o. 1661 og forestiller Amtsforvalter Clemend Clemendsen og hans hustruer. Hans værker findes også i Vor Frue Kirke i Århus. 

Det gamle altermaleri, et nadvermotiv, er malet af en lokal kunstner o. 1741 og er ophængt i sideskibet.

Christian d. IV bibel fra 1632 er for skrøbelig til, at den som før kan ligge på alteret. Der arbejdes på at få den udstillet i en montre.
Der blev lavet kopier af de gamle alterstager og anskaffet ny dåbskande og altersølv. De er i daglig brug, men på grund af risikoen for tyveri bruges de gamle effekter kun ved særlige lejligheder.

Inge Frandsen