Kirkecenter Kirkebakken

Kirkecenter Kirkebakken
Kirkebakken 4
8660 Skanderborg

Hovedindgang fra parkeringspladsen ved Skanderup Kirke

 

Ud over Kirkekontoret,

der befinder sig i Kirkecenterets underhus,
rummer huset 2 store konfirmandstuer, der sammenlagt kan rumme 120 mennesker samt et køkken.

I foyeren er der ofte kunstudstillinger.
I underhuset er der kordegnekontor og kontor for administrationsleder Gitte Fensman.