Kirkecenter Højvangen

Mallinggårdsvej 3, 8660 Skanderborg

 

Byens nye kirkecenter blev taget i brug

2. søndag i advent 2010.

I Kirkecenter Højvangen er der 3 konfirmandstuer, som sammenlagt kan rumme 190 mennesker.

Her har alle byens præster og sognemedhjælperen kontorfaciliteter.

Her er plads til konfirmander, gudstjenester, babysalmesang, legestue, åben café og meget mere.

Første gang man skal låne/leje husets konfirmandstuer skal der rettes henvendelse til kirkecenterudvalgsformand Inge Frandsen på tlf. 86 52 03 61.

Efterfølgende kan foreninger der ønsker at låne/leje husets konfirmandstuer reservere lokalerne ved henvendelse til kirkekontoret.