Kontakt kirkegården

Kirkegårdsleder Eva Nødskov

Kirkegårdskontoret og kirkegårdsadministrationen 

Slotsholmen 4, 8660 Skanderborg

tlf. 8652 0212 - 3

Telefontid hverdage 9.00-11.00

Træffetid ellers efter aftale.

mail: skanderborgkirkegaarde@mail.dk

Send sikkert til: Skanderborg Sogn

Gartnerne på Skanderup kirkegård træffes på tlf.: 3012 6867

Ansatte på kirkegårdene

Kontakt til kirkegårdskontoret frem til 10. majl:

Corona!

Kirkegårdskontoret er fysisk lukket til og med den 10. maj 2020.

Ligeledes er de offentlige toiletter på kirkegårdene lukket midlertidigt p.g.a. smittefare.

Kirkegårdsleder Eva Nødskov træffes mandag til fredag ml. kl. 9 og 12 på tlf. 8652 0212, tast 3. eller på mail: evno@km.dk

Gravsteder udtages på kirkegårdene efter forudgående aftale pr. telefon. Gartnerne på kirkegårdene er igen at finde på kirkegårdene, men der gælder særlige forholdsregler for såvel gartnerne som for besøgende.

Læs  venligst opslag på kirkegårdene. Pas på jer selv og hjælp til med at passe på gartnerne.

Tak og de bedste hilsner påskehilsner fra Eva