Gravstedstyper på kirkegårdene

Klik på billederne:

Skanderborg Slotskirkegård
Slotsholmen 4,
8660 Skanderborg

Skanderup Kirkegård
Kirkebakken 20
8660 Skanderborg

Højvangens Kirkegård
Mallinggårdsvej 3
8660 Skanderborg

Årets gang på kirkegårdene

I løbet af vinteren rydder vi op på kirkegårdene og beskærer buske og træer efter behov.

Fra midten af marts begynder vi at tage gran af gravstederne, og umiddelbart derefter planter vi stedmoderblomster på de gravsteder, hvor det er bestilt. Dette vil oftest være inden påske, men kan dog afhænge af vejret, samt af hvor tidligt påsken falder.

Det er som regel også på det tidspunkt, at vi åbner for vandet og sætter vandkanderne ud på kirkegårdene igen.

Derpå kommer en periode, hvor vi anlægger nye gravsteder, der er kommet til siden efteråret. Desuden starter vi på renholdelse af gravsteder og hen i april starter græsklipningen. Når vi kommer til slutningen af maj, går vi i gang med at plante sommerblomster på gravstederne, så de er plantet til Grundlovsdag.

Hen over sommeren renholdes gravstederne og kirkegårdene inden vi i midten af juli/start af august påbegynder hækklipningen, som er en omfattende opgave, da vi har mange mange meter hæk på de tre kirkegårde.

I det tidlige efterår anlægger vi igen nye gravsteder, ligesom den sidste omgang renholdelse sker – nu skal vi også have fjernet visne blade fra kirkegårdene, og den opgave er sideløbende med, at gartnerne begynder at lægge gran på gravstederne i uge 43, så når vi kommer frem til 1. søndag i advent, skulle grandækning på alle tre kirkegårde gerne være færdig.

Midt i november lukker vi for vandet, og tager de bænke ind, der skal renoveres i løbet af vinteren.

 

 

Ofte stillede spørgsmål

Hvem er gravstedsejer?
Den person som anmelder dødsfaldet registreres i kirkegårdssystemet som gravstedets ejer. Andre familiemedlemmer er ikke registreret.

Kan man køb/reservere et gravsted på forhånd?
Nej, man kan ikke reservere et gravsted på Skanderborgs sogns kirkegårde.

Kan jeg få et gravsted på kirkegården selvom jeg ikke er medlem af folkekirken?
Ja. Alle der bor i sognet eller har særlig tilknytning til sognet, har ret til at få et gravsted på kirkegårdene – du skal bare betale for erhvervelse af gravstedet samt for gravkastningen eller urnenedsættelsen, hvilket er gratis for medlemmer af folkekirken.

Hvad er mispryd?
Et individuelt, traditionelt gravsted har du selv pligt til at holde. Bliver et gravsted ikke holdt, vokser det til med ukrudt og bliver til mispryd for kirkegården. Når vi registrerer mispryd, tilbyder vi ejeren af gravstedet at renholde det mod betaling.

Skal der være en gravsten på et gravsted?
Nej.

Må man tage hunden med på kirkegårdene?
Ja, den er velkommen i snor, hvis blot I tager hensyn til at det er en kirkegård og samler op efter den.

Må kæledyr blive begravet på kirkegården?
Nej, kirkegården er kun for mennesker.