Bisættelse eller begravelse - valg af gravsted

 

Når man som pårørende til en afdød ved, om det bliver en begravelse (hvor kisten sættes ned i jorden) eller en bisættelse (hvor kisten køres til krematoriet og brændes), er det vigtigt at kontakte kirkegården, så man kan aftale en tid og få hjælp til at vælge det rigtige gravsted. Her er det muligt at få en snak om de forskellige muligheder, priser osv.

Måske har familien allerede et gravsted i forvejen, hvor afdøde skal nedsættes, og hvis I oplyser dette til bedemanden eller kirkegårdskontoret, sørger kirkegården for, at der er navneskilt på gravstedet, hvor urnen skal nedsættes, eller at kistegraven er gravet og klargjort.

Hvis det drejer sig om en begravelse, skal personalet på kirkegården have tid nok til at gøre graven klar, og som tommelfingerregel skal vi bruge mindst 48 timer (på hverdage), da vi gerne graver graven dagen før begravelsen. F.eks. hvis begravelsen sker om lørdagen, skal gravstedet vælges senest torsdag formiddag. I altid velkomne til at komme og se graven inden begravelsen skal finde sted, hvis I har behov for det.

Hvis det drejer sig om en bisættelse, er der ikke samme tidsfrist. Hvis gravstedet udvælges inden selve bisættelsen, bliver der sat et lille navneskilt på, og blomsterne fra bisættelsen samt evt. kistepynt vil efterfølgende blive lagt på gravstedet. Har man ikke valgt gravsted inden, vil blomsterne blive lagt på kransepladsen med et navneskilt ved, og så kan I efterfølgende kontakte kirkegården for at vælge et gravsted i dagene efter.

Kirkegårdens personale fjerner blomsterne fra gravstedet, når de vurderer, at de er visne, men som minimum ligger de i 8 dage, så hvis I ønsker selv at fjerne dem eller gerne vil beholde båndene, må I gerne give os besked, så sørger vi for at gemme dem til jer.