Ny kirke i Højvangen

I godt 2 år har Menighedsrådet i samarbejde med Kirkefondet arbejdet med forberedelserne til projektering af en ny kirke i Højvangen. Det er ikke en ny ide. Der blev allerede i 70`erne slået streger til et kirkebyggeri, som først nu bliver til virkelighed.

Menighedsråd og medarbejdere har deltaget i flere workshops, som bl.a. skulle afdække forventningerne til, hvad en ny kirke skal kunne. Der har været afholdt "lytterunder" med forskellige mindre grupper - (ældre- unge - børnefamilier - foreningslivet m.m. ) med samme dagsorden.
Ligeledes har der i januar 2020 været afholdt et borgermøde, hvor borgerne kunne komme med deres bud på, hvad de havde af ønsker til en ny kirke.

Resultatet af disse forberedelser er kogt ned til 7 fokuspunkter, som danne grundlaget for et konkurrenceprogram, som arkitekter kan byde ind på.

Efterfølgende er COWI Consult blevet hyret som bygherrerådgiver, som lige nu sammen med en nedsat konkurrenceprogramgruppe lægger sidste hånd på konkurrenceprogrammet og en tidsplan.

Kirken forventes at kunne indvies 1. søndag i advent 2024.

I forbindelse med forarbejdet er der udarbejdet en sogneanalyse, som kan ses her: ANALYSE
Se de 7 fokuspunkter her: FOKUS