Vielse og kirkelig velsignelse

Vielse

Som sogneboer og medlem af Folkekirken kan man blive viet i sognets kirker.
Henvend jer i god tid på Kirkekontoret for at aftale dato og klokkeslæt samt hvilken kirke vielsen ønskes forrettet i. 
Et par måneder forud for vielsen kan Kirkekontoret kontaktes for at få oplyst, hvilken præst der kan forrette brylluppet.
På www.borger.dk skal I ansøge om en vielses- og ægteskabserklæring - der på vielsestidspunktet ikke må være over 4 måneder gammel.
Aflever vielses- og ægteskabserklæringen samt dåbsattester og evt. andre personlige papirer i god tid på Kirkekontoret.

Kirkelig velsignelse

Hvis et par vies på rådhuset er der efterfølgende mulighed for at få en kirkelig velsignelse. I sin opbygning minder den meget om vielsen og proceduren er den samme som for vielser.

Man henvender sig til Kirkekontoret for at aftale dato, tidspunkt og kirke.

Et par måneder før velsignelsen kan Kirkekontoret kontaktes for at få oplyst, hvilken præst, der forretter tjenesten. Herefter kan den pågældende præst kontaktes så der kan aftales tid til forberedende samtale.

Vielse/velsignelse udenfor kirkens rum