Konfirmation


Konfirmation betyder bekræftelse

Ved konfirmationen bekræftes det i kirken, at det guddommelige tilsagn, der blev givet i dåben, står ved magt. 

Gennem bønner og velsignelsen gentages Guds løfte fra dåben om at følge konfirmanden med sin kærlighed gennem hele livet. Konfirmandens navn nævnes og han eller hun modtager velsignelsen.

 

Konfirmationsritualet har to muligheder:

Konfirmanden kan selv svare ja, som en gentagelse af det ja, der blev sagt ved dåben og herefter modtage konfirmationsvelsignelsen.

Eller konfirmanden kan modtager velsignelsen uden selv at svare ja, men lade konfirmationsvelsignelsen stå som kirkens bekræftelse af dåben. 

 

 

Konfirmationsforberedelse


For at blive konfirmeret skal man være døbt, og man skal gå til konfirmationsforberedelse samt skaffe sig et passende kendskab til Folkekirkens gudstjeneste. 

Konfirmationsforberedelsen i Skanderborg foregår i

Kirkecenter Kirkebakken, Kirkebakken 4
og i Kirkecenter Højvangen, Mallinggårdsvej 3.

Elever fra Realskolen og Morten Børup skolen går til konfirmationsforberedelse i Kirkecenter Kirkebakken - ved Skanderup kirke.
Elever fra Niels Ebbesen skolen går til konfirmationsforberedelse i Kirkecenter Højvangen, på Mallinggårdsvej 3. 

 

Præsterne kommer gerne på besøg i klasserne med indskrivningsblanketter, når eleverne er begyndt i skolen efter sommerferien. 

Konfirmandtilmelding med NEM-ID:

Klik her (link) for at tilmelde dit barn til konfirmationsforberedelse og konfirmation med dit NemID.

Ved fælles forældremyndighed skal begge forældre give samtykke til tilmeldingen.

Hvis dit barn er døbt i udlandet eller et andet kristent trossamfund, skal du bruge en kopi af dåbsattesten.

Den digitale konfirmandtilmelding er åben mellem 1. april og 30. september, men du kan tidligst tilmelde dit barn året før konfirmationen.

Hvis du har brug for at tilmelde dit barn senere, eller behøver hjælp til tilmeldingen, er du velkommen til at kontakte kirkekontoret her (link).