Konfirmation


Konfirmation betyder bekræftelse

Ved konfirmationen bekræftes det i kirken, at det guddommelige tilsagn, der blev givet i dåben, står ved magt. 

Gennem bønner og velsignelsen gentages Guds løfte fra dåben om at følge konfirmanden med sin kærlighed gennem hele livet. Konfirmandens navn nævnes og han eller hun modtager velsignelsen.

 

Konfirmationsritualet har to muligheder:

Konfirmanden kan selv svare ja, som en gentagelse af det ja, der blev sagt ved dåben og herefter modtage konfirmationsvelsignelsen.

Eller konfirmanden kan modtager velsignelsen uden selv at svare ja, men lade konfirmationsvelsignelsen stå som kirkens bekræftelse af dåben. 

 

 

Konfirmationsforberedelse

For at blive konfirmeret skal man være døbt, og man skal gå til konfirmationsforberedelse samt skaffe sig et passende kendskab til Folkekirkens gudstjeneste. 

Konfirmationsforberedelsen i Skanderborg foregår i

Kirkecenter Kirkebakken, Kirkebakken 4
og i Kirkecenter Højvangen, Mallinggårdsvej 3.

Elever fra Realskolen og Morten Børup skolen går til konfirmationsforberedelse i Kirkecenter Kirkebakken - ved Skanderup kirke.
Elever fra Niels Ebbesen skolen går til konfirmationsforberedelse i Kirkecenter Højvangen, på Mallinggårdsvej 3. 

Præsterne informerer nærmere om indskrivningen, når eleverne er begyndt i skolen efter sommerferien.