Fødsel og dåb

Fødsel og faderskab

Fødselsanmeldelse

Et barn skal registreres senest 14 hverdage efter fødslen. Ved fødsel på hospital sørger jordemoderen for personnummer og registrering. Ved hjemmefødsel uden jordmoder skal forældrene anmelde fødslen. Anmeldelsen skal sendes til morens bopælssogn.

Sådan gør du

Husk at det er barnets mor, som skal påbegynde anmeldelsen af fødslen.

  • Log på med NemID på www.borger.dk
  • Udfyld formularen
  • Send anmeldelsen.

Først når du har underskrevet med din digitale signatur er anmeldelsen afsendt.

 

Faderskab

Når et barn bliver født, skal det slås fast, hvem der er faderen. Hvis moderen er ugift udfyldes omsorgs- og ansvarerklæring på www.borger.dk

Vær opmærsom på, at der er 2 muligheder på www.borger.dk for anmeldelse af faderskabet. Der er både mulighed for:

Faderskab og fælles forældremyndighed (de første 14 dage efter fødslen)

og

Faderskab og fælles forældremyndighed (før fødslen og senere end 14 dage efter fødslen)

Det er vigtigt at vælge den rette mulighed i det den første mulighed bliver sagsbehandlet i bopælssognet og den anden mulighed bliver sagsbehandlet i Statsforvaltningen.

Hvis forældrene er gift, bliver faderskabet automatisk fastslået

Personregistrering

Al personregistrering forgår på Kirkekontoret, Kirkebakken 4. Men da meget skal foregå digitalt bedes nedenstående hjemmeside benyttet.
(klik på link) BORGER.DK

Navneændring

Navneloven gør det muligt at foretage en række navneændringer. Som følge af den nye navnelov er der sket en liberalisering, der gør det nemmere at ændre navne.
Dette sker ligeledes på Borger.dk

Barnedåb og navngivning

Senest seks måneder efter fødslen skal barnet være navngivet af hensyn til den videre offentlige registrering.

Navngivning ved dåb sker ved kontakt til Kirkekontoret, Kirkebakken 4 eller telefon 86 52 02 12 - 1

Ved dåb skal man oplyse navn og adresse på mindst to og højst fem faddere, som skal være døbt og konfirmeret i den kristne tro. De skal ikke nødvendigvis være medlem af Folkekirken.

Se "Anordning om dåb i Folkekirken" her*

Navngivning uden dåb sker på www.borger.dk

Hvorfor skal vores barn døbes?

Hvorfor blev vores barn døbt

Hvad er dåb?

Dåbsgudstjeneste på en lørdag

Dåben finder som regel sted ved søndagens gudstjeneste, men det er også muligt at få barnet døbt ved en af de særlige dåbsgudstjenester den 4. lørdag i måneden (undtagen december og juli måned).  

Dåbsgudstjenesterne finder sted om lørdagen kl. 11 og afholdes på skift i Skanderup Kirke og Skanderborg Slotskirke

 

Hjemmestrikkede dåbsservietter i kirkerne i Skanderborg Sogn

I efteråret 2016 begyndte nogle sogne at bruge hjemmestrikkede servietter med forskellige kristne symboler til at tørre barnets hoved efter dåben.

Ideen har hastigt bredt sig rundt i landet og er også kommet her til Skanderborg, hvor en gruppe på omkring 20 kvinder i løbet af foråret på eget initiativ begyndte at strikke dåbsservietter.

Det er meget flot og overvældende, at der lynhurtig blev skabt en gruppe af en størrelse, der gør, at vi kan forære en dåbsserviet til de mellem 130 og 140 dåbsbørn, vi årligt har her i sognet.

For tanken med den hjemmestrikkede dåbsserviet er, at dåbsbarnet får den med hjem efter dåben. På den måde får barnet og familien et ekstra minde med sig fra dåben. Den er samtidig en hilsen fra menigheden, som med den hjemmestrikkede serviet byder barnet velkommen i kirken og det kristne fællesskab.

Det har allerede vist sig, at dåbsservietterne giver mening og vækker glæde hos både dåbsforældrene og de kvinder, der strikker dem. Og vi præster glæder os meget over, at det er muligt at forære børnene denne fine påmindelse om deres dåb.

Hvorfor bliver man døbt

Da jeg var til dåb...