23. januar: Ordinært menighedsrådsmøde

Ordinært menighedsrådsmøde tirsdag den 23. januar 2018 kl. 19.00 i Kirkecenter Højvangen.

 Dagsorden:

1. Velkomst, tanker og sang, v/Nicklas Lauritzen (15 min.)
  
2. Godkendelse af dagsorden, v/Nicklas Lauritzen
  
3. Godkendelse af ny regnskabsinstruks jf. bilag 1 v/Jørgen Rasmussen (B 5 min.)
  
4. Orientering vedrørende skattefri ydelser til enkelte medlemmer jf. bilag 2 v/Jørgen Rasmussen (O 5 min.)

5. Orientering vedr. regnskab 2017 og budget 2019 jf. bilag 3 v/Jørgen Rasmussen (O 5 min.)

6. Orientering vedrørende ny kirke i Højvangen jf. bilag 4. Samtidig indstilling til MR vedrørende sammensætning af Styregruppen v/Rasmus Kolding (B 15 min.)
  
7. Arealoverdragelse af jordareal ved Slotsholmen jf. bilag 5 v/Rasmus Kolding (O 5 min.)

8. Ny konstituering i forbindelse med Nicklas’ udtræden af Kirkebladsudvalget samt Aktivitetsudvalget v/Nicklas Lauritzen (B 5 min.)

9. Fremtidige sogneture jf. bilag 6 v/præsterne (B 10 min.)

10. Orientering fra præsterne v/præsterne (O 10 min.)

11. Gensidig orientering. Referat fra FU møde den 16. januar 2018 er vedlagt jf. bilag 7 v/Nicklas Lauritzen (O 10 min.)

 

Skanderborg, den 17. januar 2018 Med venlig hilsen Nicklas Lauritzen Gitte Fensman 


Næste menighedsrådsmøde

 

Mødedatoer for 2018

Tirsdag den 23. januar i Kirkecenter Højvangen

Tirsdag den 20. februar i Kirkecenter Højvangen

Torsdag den 22. marts i Kirkecenter Kirkebakken

Tirsdag den 24. april i Kirkecenter Højvangen

Torsdag den 24. maj i Kirkecenter Kirkebakken

Torsdag den 21. juni i Kirkecenter Højvangen

Tirsdag den 21. august i Kirkecenter Kirkebakken

Onsdag den 26. september i Kirkecenter Højvangen

Torsdag den 25. oktober i Kirkecenter Kirkebakken

Tirsdag den 27. november i Kirkecenter Kirkebakken

Alle møder starter kl. 19.00 og tilstræbes at være færdige kl. 21.00