Der afholdes ordinært menighedsrådsmøde i Kirkecenter Højvangen

onsdag, den 26. september 2018 kl. 19:00 – 21:00

Dagsorden:

1. Velkomst, sang og godkendelse af dagsorden, v/Nicklas Lauritzen (5 min.)

2. Godkendelse af protokollat - løbende 2017 v/Jørgen Rasmussen jf. bilag 1 (B 5 min.)

3. Godkendelse af revisionsprotokollat 2017 v/Jørgen Rasmussen jf. bilag 2 (B 5 min.)

4. Godkendelse af kvartalsrapport pr. 30.06.18 v/Jørgen Rasmussen jf. bilag 3 (B 10 min.)

5. Helhedsplan for Skanderup Kirkegård samt plader i plæne v/Landskabsarkitekt Anne Wium Skårup jf. bilag 4a, 4b og 4c (B 30 min.)

6. Plader i plæne ved organistlodden ved Slotskirken v/Eva Nødskov jf. bilag 5 (B 5 min.) Pause 10 min.

7. Orientering fra præsterne v/præsterne (O 15 min.)

8. Gensidig orientering. Referat fra FU møde den 19. september 2018 jf. bilag 6 v/Nicklas Lauritzen (O 15 min.)

9. Lukket punkt; Personaleforhold v/Bodil Ladegaard (B 10 min.) 

 

Med venlig hilsen Nicklas Lauritzen / Gitte Fensman