Der afholdes ordinært menighedsrådsmøde i Kirkecenter Højvangen

Torsdag, den 29. august 2019 kl. 19:00 – 21:00

Dagsorden:

1. Velkomst, sang og godkendelse af dagsorden v/Nicklas Lauritzen (5 min.)

2. Godkendelse af kvartalsrapport pr. 30.06.19 v/Jørgen Rasmussen jf. bilag 1 (B 10 min.)

3. Orientering vedrørende menighedsrådsvalg 2020 v/Nicklas Lauritzen (O 10 min.)

4. Retningslinjer for menighedspleje i Skanderborg Sogn v/Nicklas Lauritzen jf. bilag 2 (B 10 min.)

5. Valg til repræsentantskabet for Skoletjenesten i Skanderborg Provsti v/ Nicklas Lauritzen jf. bilag 4 (B 10 min)

6. Menighedsrådets deltagelse i vejledningsgudstjeneste i Skanderup Kirke onsdag den 30. oktober 2019 kl. 17 med efterfølgende drøftelse v/Line Rudbeck (B 10 min.)

7. Orientering vedrørende ny kirke i Højvangen v/Rasmus Kolding m.fl. (O 20 min.)

8. Gensidig orientering fra udvalgene v/Nicklas Lauritzen (O 10 min.)

9. Orientering fra præsterne v/præsterne (O 15 min.)

10. Gensidig orientering. Referat fra FU møde den 22. august 2019 jf. bilag 3 v/Nicklas Lauritzen (O 5 min.)

Med venlig hilsen   Nicklas Lauritzen  / Gitte Fensman