Der afholdes ordinært menighedsrådsmøde i Kirkecenter Kirkebakken

tirsdag den 29. januar 2019 kl. 19:00 – 21:00

Dagsorden:

1. Velkomst og sang v/Nicklas Lauritzen

2. Godkendelse af dagsorden, v/Nicklas Lauritzen (5 min.)

3. Godkendelse af ny regnskabsinstruks jf. bilag 1 v/Jørgen Rasmussen (B 5 min.)

4. Proces for budget 2020 v/Jørgen Rasmussen (O 5 min.)

5. Status på kirkebladets fremtid jf. bilag 2 v/Carl Erik Rasmussen (D 15 min.)

6. Godkendelse af dato for menighedsmøde 2019: Søndag den 25. august efter gudstjenesten kl. 11 i Skanderup Kirke v/Nicklas Lauritzen (B 5 min.)

7. Indstilling fra arbejdsgruppen vedrørende det videre forløb med ”Evaluering af ledelse og organisering i Skanderborg Sogn” jf. bilag 3 v/Bodil Ladegaard (B 15 min.) 

8. Orientering vedrørende ny kirke i Højvangen v/Rasmus Kolding (O 10 min.)

9. Gensidig orientering fra udvalgene v/Nicklas Lauritzen (O 10 min.)

10. Orientering fra præsterne v/præsterne (O 15 min.)

11. Gensidig orientering. Referat fra FU møde den 22. januar 2019 jf. bilag 4 v/Nicklas Lauritzen (O 10 min.) 

Nicklas Lauritzen / Gitte Fensman