Der afholdes ordinært menighedsrådsmøde i Kirkecenter Højvangen

Onsdag, den 26. februar 2020 kl. 19:00 – 21:00

Dagsorden:

1. Velkomst, sang og godkendelse af dagsorden, v/Nicklas Lauritzen (5 min.)

2. Præsentation af Line Høi v/Line Høi (10 min.)

3. Medieudvalgets forslag til det videre arbejde med sognets interne kommunikation jf. bilag 1 v/Bodil Ladegaard (B 10 min.)

4. Stillingtagen til evt. at donere sognets scene til Skanderborg Amatørteater v/Bodil Ladegaard (B 5 min.)

5. MR-valg 2020 v/Nicklas Lauritzen (O 5 min.)

6. Ny kirke i Højvangen: Videre proces med styregruppens arbejde jf. bilag 2. v/Rasmus Kolding m.fl. (B 20 min.)

7. Henvendelse fra Heidi Torp vedr. finansiering af kunstværk i forbindelse med årets SMUK kirke jf. bilag 3 v/Heidi Torp (D 5 min.)

8. Nedsættelse af ”Gadeudvalg” jf. bilag 4 v/Nicklas Lauritzen (B 5 min.)

9. Gensidig orientering fra udvalgene v/Nicklas Lauritzen (O 10 min.)

10. Orientering fra præsterne v/præsterne (O 15 min.)

11. Gensidig orientering. Referat fra FU møde den 19. februar 2020 jf. bilag 5 v/Nicklas Lauritzen (O 10 min.)

Med venlig hilsen Nicklas Lauritzen / Gitte Fensman