Der afholdes ordinært menighedsrådsmøde

i Kirkecenter Højvangen

Onsdag, den 26. juni 2019 kl. 19:00 – 21:00

Dagsorden:


1. Velkomst, sang og godkendelse af dagsorden v/Nicklas Lauritzen (5 min.)

2. Godkendelse af foreløbigt budget 2020 jf. bilag 1 v/Jørgen Rasmussen (B 10 min.)

3. Forslag om flere dåbsgudstjenester v/Præsterne (B 10 min.)

4. Forslag om temamøde vedr. liturgi i efteråret 2019 v/Præsterne (B 10 min)

5. Orientering vedr. Smukkirke 2019 jf. bilag 2 v/Nicklas Lauritzen m.fl. (O 10 min)

6. Orientering vedrørende ny kirke i Højvangen v/Rasmus Kolding m.fl. (O 10 min.) Pause 10 min.

7. Gensidig orientering fra udvalgene v/Nicklas Lauritzen (O 20 min.)

8. Orientering fra præsterne v/præsterne (O 15 min.)

9. Gensidig orientering. Referat fra FU møde den 19. juni 2019 jf. bilag 3 v/Nicklas Lauritzen (O 5 min.)

Nicklas Lauritzen / Gitte Fensman