Der afholdes ordinært menighedsrådsmøde i Kirkecenter Kirkebakken

torsdag, den 24. september 2020 kl. 19:00 – 21:00

Dagsorden:

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden, v/Nicklas Lauritzen (5 min.)

2. Ny kirke Højvangen v/Nicklas Lauritzen (O 40 min.) Herunder orientering v/COWI vedrørende konkurrenceprogram

3. Beslutning om fremtidig regnskabsfunktion i Skanderborg Sogn, jf. bilag 1 v/Nicklas Lauritzen (B 10 min.) 

4. Markering i forbindelse med det fratrædende MR-råd (B 10 min.)

5. Orientering fra udvalgene v/Nicklas Lauritzen (O 10 min.)

6. Orientering fra præsterne v/præsterne (O 10 min.)

7. Gensidig orientering. Referat fra FU møde den 17. september 2020 jf. bilag 2 v/Nicklas Lauritzen (O 10 min.)

Afbud bedes meddelt Kirkekontoret senest den 21. september 2020 kl. 12:00 Skanderborg, den 17. september 2020

Med venlig hilsen Nicklas Lauritzen / Gitte Fensman