24. april: Ordinært menighedsrådsmøde

 kl. 19.00 - 21.00 i Kirkecenter Højvangen

 

Dagsorden:

 1. Velkomst, sang og godkendelse af dagsorden, v/Nicklas Lauritzen (5 min.)

2. Provstesyn den 15. maj 2018 jf. bilag 1 v/Nicklas Lauritzen (O 5 min.)

3. Indledende budgetsamråd den 8. maj kl. 19 v/Nicklas Lauritzen og Rasmus Kolding (O 10 min)

4. Distribution kirkeblad / kirkebladets fremtid v/Carl Erik Rasmussen og Nicklas Lauritzen (B 15 min.)

5. Indstilling til Menighedsrådet om sammenlægning af distriktsforeninger v/Karen-Bodil Ravn (B 10 min.) Pause 10 min.

6. Indsamlingsformål jf. bilag 2 v/Sonja Dygaard og Kristian Skovmose (B 10 min.)

7. Beslutning om placering af fælles regnskabskontor i Provstiet, jf. bilag 3 V/Bodil Ladegaard (B10 min)

8. Tilbud på trådløs dækning samt fibernet jf. bilag 4 v/Rasmus Kolding (B10 min.)

9. Orientering fra præsterne v/præsterne (O 10 min.)

10. Gensidig orientering. Referat fra FU møde den 17. april 2018 er vedlagt jf. bilag 5 v/Nicklas Lauritzen (O 10 min.)


Næste menighedsrådsmøde

 

Mødedatoer for 2018

Tirsdag den 23. januar i Kirkecenter Højvangen

Tirsdag den 20. februar i Kirkecenter Højvangen

Torsdag den 22. marts i Kirkecenter Kirkebakken

Tirsdag den 24. april i Kirkecenter Højvangen

Torsdag den 24. maj i Kirkecenter Kirkebakken

Torsdag den 21. juni i Kirkecenter Højvangen

Tirsdag den 21. august i Kirkecenter Kirkebakken

Onsdag den 26. september i Kirkecenter Højvangen

Torsdag den 25. oktober i Kirkecenter Kirkebakken

Tirsdag den 27. november i Kirkecenter Kirkebakken

Alle møder starter kl. 19.00 og tilstræbes at være færdige kl. 21.00