Der afholdes ordinært menighedsrådsmøde i Kirkecenter Højvangen

torsdag, den 25. juni 2020 kl. 19:00 – 21:00

Dagsorden:

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden, v/Nicklas Lauritzen (5 min.)

2. Godkendelse af styregruppens oplæg i form af de 7 fokuspunkter for en ny kirke i Højvangen med hensyntagen til væsentlige kommentarer fremsat ved workshop den 25. juni 2020 som skal danne udgangspunkt for det videre forløb i processen med at bygge en ny kirke med et indledende projekteringsforløb, som det er beskrevet i kontrakt med bygherrerådgiver jf. bilag 1 v/Nicklas Lauritzen (B 60 min.)

3. Godkendelse af kvartalsrapport 1. kvartal jf. bilag 2, v/ Jørgen Rasmussen (B 10 min.)

4. Orientering fra valgudvalget, v/Nicklas Lauritzen (O 5 min.)

5. Forlængelse af forsøg med sognets kirkeside v/Bodil Ladegaard og Gitte Fensman (B 15 min.) 

6. Gensidig orientering fra udvalgene v/Nicklas Lauritzen (O 10 min.)

7. Orientering fra præsterne v/præsterne (O 10 min.)

8. Gensidig orientering. Referat fra FU møde den 18. juni 2020 jf. bilag 3 v/Nicklas Lauritzen (O 10 min.)

Skanderborg, den 19. juni 2020

Med venlig hilsen Nicklas Lauritzen / Gitte Fensman