Der afholdes ordinært menighedsrådsmøde i Kirkecenter Kirkebakken

Onsdag, den 23. oktober 2019 kl. 19:00 – 21:00

Dagsorden:

1. Velkomst, sang og godkendelse af dagsorden v/Nicklas Lauritzen (5 min.)

2. Godkendelse af budget 2020 v/Jørgen Rasmussen jf. bilag 1 (B 10 min.)

3. Godkendelse af Revisionsprotokollat 2018 v/Jørgen Rasmussen jf. bilag 2 (B 5 min.)

4. Orientering om kommende valg til formand, næstformand, kasserer, kirkeværge, kontaktperson og byggesagkyndig v/Nicklas Lauritzen (O 5 min.)

5. Dato for Kirkesyn samt deltagelse heri jf. bilag 3 referat fra FU v/Nicklas Lauritzen (B 5 min.)

6. Fastsættelse af dato for borgermøde; tirsdag den 14. januar 2020 kl. 19-21 v/Nicklas Lauritzen (B 5 min.)

7. Permanent ophængning af de gamle lysekroner i Skanderup Kirke v/Rasmus Kolding (B 10 min.)

8. Orientering vedrørende ny kirke i Højvangen v/Rasmus Kolding m.fl. (O 5 min.) Pause 10 min

9. Gensidig orientering fra udvalgene v/Nicklas Lauritzen (O 10 min.)

10. Orientering fra præsterne v/præsterne (O 15 min.)

11. Gensidig orientering. Referat fra FU møde den 16. oktober 2019 jf. bilag 3 v/Nicklas Lauritzen (O 5 min.)

12. Lukket punkt: Ansættelse af kommunikations-/administrationsmedarbejder 25 timer/uge v/Rasmus Kolding og Gitte Fensman (B 15 min.)

Med venlig hilsen Nicklas Lauritzen / Gitte Fensman