Der afholdes ordinært menighedsrådsmøde i Kirkecenter Højvangen

 Torsdag, den 30. april 2019 kl. 19:00 – 21:00

Dagsorden:

 

1. Velkomst, sang og godkendelse af dagsorden v/Nicklas Lauritzen (5 min.)

2. Godkendelse af kvartalsrapport 1. kvartal jf. bilag 1, herunder orientering om indledende budgetsamråd den 8. maj kl. 19 v/ Jørgen Rasmussen (B 10 min.)

3. Ansættelse af kommunikations-/administrativ medarbejder jf. bilag 2 v/Bodil Ladegaard (B 15 min.)

4. Indstilling af redaktionsudvalg i forbindelse med ny kirkeside v/Kristian R. Skovmose (B 5 min.) Indstilling: Bodil Ladegaard, Kristian R. Skovmose, kordegn/kommunikationsmedarbejder og Gitte Fensman

5. Den årlige orientering fra kirke- og kulturmedarbejder jf. bilag 3 v/Hanne Ortvad-Larsen (O 20 min.)

Pause 10 min.

6. Orientering vedrørende ny kirke i Højvangen herunder studietur jf. bilag 4 v/Rasmus Kolding m.fl. (O 10 min.)

7. Gensidig orientering fra udvalgene v/Nicklas Lauritzen (O 10 min.)

8. Orientering fra præsterne v/præsterne (O 15 min.)

9. Gensidig orientering. Referat fra FU møde den 23. april 2019 jf. bilag 5 v/Nicklas Lauritzen (O 5 min.)

10. Lukket punkt: Personaleforhold v/Bodil Ladegaard (B 10 min.)