Menighedsrådsmøder - Referater 2019-20

Mødedatoer for 2020

 

Tirsdag d. 1/9-2020 i Kirkecenter Højvangen

Torsdag d. 24/9-2020 i Kirkecenter Kirkebakken

Tirsdag d. 27/10-2020 i Kirkecenter Højvangen

Onsdag d. 25/11-2020 i Kirkecenter Kirkebakken 

Alle møder starter kl. 19.00 og tilstræbes at være færdige kl. 21.00