Menighedsrådsmøder - Referater 2018-19

Mødedatoer for 2019

Tirsdag den 30. april i Kirkecenter Højvangen

Årligt menighedsmøde: afventer dato.

Tirsdag den 28. maj i Kirkecenter Kirkebakken

Onsdag den 26. juni i Kirkecenter Højvangen

Torsdag den 29. august i Kirkecenter Kirkebakken

Tirsdag den 24. september i Kirkecenter Højvangen

Onsdag den 23. oktober i Kirkecenter Kirkebakken

Torsdag den 28. november i Kirkecenter Kirkebakken

Alle møder starter kl. 19.00 og tilstræbes at være færdige kl. 21.00