Menighedsrådet 2016-2020

Bagest: 
Jørgen Rasmussen, Christian Pårup, Carl Erik Rasmusen, Tove Brøndum, Bodil Ladegaard, Leif Sørup, Inge Frandsen, Heidi Torp, Nicklas Lauritzen, Rasmus Kolding, Lars Nørding.
Forrest: 
Sonja Dygaard, Kristian Skovmose, Christina Ryberg, Line Rudbeck, Lars Buch Viftrup, Jens-Ole Ankjær, Karen-Bodil Ravn, Birthe Meto.

Medlemmer

Formand 
Nicklas Egedal Lauritzen
N F S Grundtvigs Vej 14 st.tv.
8660 Skanderborg

Næstformand
Bodil Ladgaard
Lillesøvej 18A st.th.
8660 Skanderborg

Kasserer 
Jørgen Rasmussen
Egholmsvej 29
8660 Skanderborg

Kontaktperson
Rasmus Kolding
Lillesøvej 18 D.1
8660 Skanderborg

Kirkeværge 
Jens-Ole Ankjær
Rosenkjærvej 65
8660 Skanderborg

Medlem 
Carl Erik Rasmussen
Lærkevej 5
8660 Skanderborg

Medlem
Sonja Dygaard
Musvitvej 8
8660 Skanderborg

Medlem
Karen-Bodil Ravn
Bie Rasmussens Vænge 14
8660 Skanderborg

Medlem
Tove Brøndum
Fredensborgvej 9
8660 Skanderborg

Medlem
Birthe Meto
Triersvej 26
8660 Skanderborg

Medlem
Leif Sørup
Frederik d. ll`s Allè 243
8660 Skanderborg

Medlem 
Christian Pårup
H C Andersens Vej 9
8660 Skanderborg

Medlem
Lars Nørding
Glentevej 10
8660 Skanderborg

Medlem 
Kirsten Brix Lauridsen
Overdrevet 10
8660 Skanderborg

Medlem
Inge Frandsen
Kristiansbakken 26
8660 Skanderborg

Sognepræst
Heidi Torp
Adelgade 13
8660 Skanderborg

Sognepræst 
Line Rudbeck
Frederik d. ll`s Alle 253
8660 Skanderborg

Sognepræst
Jendre Andreas Fyhn
Harevej 23
8660 Skanderborg

Sognepræst 
Kristian Rendtorff Skovmose
Gl. Ryevej 9
Sdr. Vissing
8740 Brædstrup