Menighedsmøde 2019

Søndag 25. august afholdt Menighedsrådet det årlige menighedsmøde i kirkecenter Kirkebakken. Ca. 40 personer deltog.

Læs hele referatet her: REFERAT

Se også menighedrådsformand Nicklas Lauritzens PowerPoint fra mødet: POWERPOINT

 

 

Menighedsmøde 15. april 2018

Referat Menighedsmøde i Skanderborg Sogn

søndag den 15. april 2018 kl. 13 – 14.00

I mødet deltog 30-35 personer

1. Generel orientering om sognets tilstand – hvilke mål arbejder vi efter 
Formand Nicklas Lauritzen orienterede om menighedsrådets tanker for fremtiden og om menighedsrådets arbejde i året der er gået. Herunder bl.a. om sognets samarbejde med Lektor Erling Andersen fra Folkekirkens Uddannelses- og videnscenter. Samarbejdet er mundet ud i konkrete forandringer i gudstjenesteform og liturgi der lige nu prøves af.

2. Sognets økonomi – i år og fremover 
Kasserer Jørgen Rasmussen orienterede om sognets økonomi og anvendelsen af de økonomiske midler.

3. Det kirkelige arbejde i sognet 
 Sognepræst Heidi Torp berettede om det kirkelige liv i sognet.

4. Orientering om ny kirke i Højvangen 
Formand for styregruppen for ny kirke i Højvangen Rasmus Kolding orienterede om processen frem mod ny kirke i Højvangen. Skanderborg Sogn har indgået et toårigt samarbejde med Kirkefondet der bl.a. skal hjælpe med at gennemføre fokusgruppeinterview og lytterunder i sognet, så menighedsrådets sikre sig, at borgere i Skanderborg bliver hørt.

5. Sognet vist med billeder 
Herlig billedserie, fra året der er gået, blev vist af Jørgen Rasmussen.

6. Indkomne forslag 
Intet.

7. Debat 
Der blev stillet spørgsmål til fokusgruppeinterview og til arbejdet med Kirkefondet. Rasmus Kolding og Nicklas Lauritzen redegjorde for sognets overvejelser omkring samarbejdet og hvad Kirkefondet han bidrage med. Samtidig blev det pointeret, at et af menighedsrådets fokusområder for ny kirke er: ”Hvad er det en ny kirke i Højvangen skal kunne - som vi ikke kan i dag”.

Ref. Gitte Fensman