Menighedsrådet 2016 - 2020

Læs også lov om menighedsråd her

Bagest: 
Jørgen Rasmussen, Christian Pårup, Carl Erik Rasmusen, Tove Brøndum, Bodil Ladegaard, Leif Sørup, Inge Frandsen, Heidi Torp, Nicklas Lauritzen, Rasmus Kolding, Lars Nørding.
Forrest: 
Sonja Dygaard, Kristian Skovmose, Christina Ryberg (udtrådt), Line Rudbeck, Lars Buch Viftrup (afgået), Jens-Ole Ankjær, Karen-Bodil Ravn, Birthe Meto. Kirsten Brix er trådt ind for Christina Ryberg. Jendre N. Fyhn ansat i stedet for Lars B. Viftrup.

Formand 
Nicklas Egedal Lauritzen
N F S Grundtvigs Vej 14 st.tv.
8660 Skanderborg

Næstformand
Inge Frandsen
Kristiansbakken 26
8660 Skanderborg

Kasserer 
Jørgen Rasmussen
Egholmsvej 29
8660 Skanderborg

Kontaktperson
Rasmus Kolding
Lillesøvej 18D 1.
8660 Skanderborg

Kirkeværge 
Jens-Ole Ankjær
Rosenkjærvej 65
8660 Skanderborg

Medlem 
Carl Erik Rasmussen
Lærkevej 5
8660 Skanderborg

Medlem
Sonja Dygaard
Musvitvej 8
8660 Skanderborg

Medlem
Karen-Bodil Ravn
Bie Rasmussens Vænge 14
8660 Skanderborg

Medlem
Tove Brøndum
Fredensborgvej 9
8660 Skanderborg

Medlem
Birthe Meto
Triersvej 26
8660 Skanderborg

Medlem
Leif Sørup
Frederik d. ll`s Allè 243
8660 Skanderborg

Medlem 
Christian Pårup
H C Andersens Vej 9
8660 Skanderborg

Medlem
Lars Nørding
Glentevej 10
8660 Skanderborg

Medlem 
Kirsten Brix
Overdrevet 10
8660 Skanderborg

Medlem
Bodil Ladegaard
Lillesøvej 18 A st.th.
8660 Skanderborg

Sognepræst
Heidi Torp
Adelgade 13
8660 Skanderborg

Sognepræst 
Line Rudbeck
Frederik d. ll`s Alle 253
8660 Skanderborg

Sognepræst
Jendre Andreas Fyhn
Harevej 23
8660 Skanderborg

Sognepræst 
Kristian Rendtorff Skovmose
Gl. Ryevej 9
Sdr. Vissing
8740 Bræstrup