Kirken på Sølund

Sølund 25. juni 1935 blev Sølunds første afdeling – Pavillion I – indviet.
Institutionen var en afdeling af De Kellerske Anstalter, der havde overenskomst med Ånsvageforsorgen og havde sit hovedsæde i Brejning ved Fredericia. Kort efter ankom de første beboere kaldet 83 alumner.

Senere blev Sølund udbygget og var en af de statslige centralinstitutioner. I perioder har der været 600 beboere. I dag har Sølund – kaldet Landsbyen Sølund – 216 beboere og ca. 700 ansatte.
Siden 2006 har der været tilknyttet en fast præst. I dag er det sognepræst i Skanderborg, Kristian R. Skovmose, som med en kvote på 25 % er præst i Landsbyen Sølund. I årets løb holdes gudstjenester sammen med beboerne dels i forsamlingslokalet i Snoezelhuset, Guldhornet dels i Skanderborg Slotskirke – kaldet Stjernetræf.

Gudstjenesterne er åbne for alle.

Ved Sølund Musik Festival indgår en gudstjeneste i programmet. Her samles hundredevis af festivaldeltagere til gudstjeneste. Sølundpræsten medvirker, når der er dødsfald i landsbyen, og er med ved udsyngning, står for bisættelsen og deltager i mindesammenkomsten sammen med pårørende, medbeboere og personale. Præsten kommer også på besøg i husene.
Ind imellem underviser Sølundpræsten på kursuscentret VISS i tro, sorg og tab eller fortæller om arbejdet som præst i landsbyen for besøgende grupper.

Præst i Landsbyen Sølund

Kristian R. Skovmose virker som landsbyens præst.

tlf. 6163 3001

mail: krrs@km.dk

Træffes ikke mandag