Kirkecenter Kirkebakken

Kirkecenter Kirkebakken
Kirkebakken 4
8660 Skanderborg

Hovedindgang fra parkeringspladsen ved Skanderup Kirke

 

Ud over Kirkekontoret,

der befinder sig i Kirkecenterets underhus,
rummer huset 2 store konfirmandstuer, der sammenlagt kan rumme 120 mennesker.
I underhuset er der desuden mødelokale og kordegnekontor.

Kirkecenter Højvangen

Kirkecenter Højvangen,

Mallinggårdsvej 3,

8660 Skanderborg

 

Her er kontor for alle sognets præster

og kirke- og kulturmedarbejder

 

Huset rummer desuden 3 konfirmandstuer, der tilsammen kan huse 190 personer.


Nye vedtægter for kirkecentrene fra august 2013

Vedtægter for Kirkecentrene i Skanderborg Sogn

 

 1. Kirkecenter Kirkebakken og Kirkecenter Højvangen bestyres af Menighedsrådet i Skanderborg Sogn, der er ansvarlig for driften og anvendelsen. Menighedsrådets kirkecenterudvalg varetager driften af kirkecentrene.

 

 1. Kirkecentrenes mødelokaler anvendes til konfirmationsforberedelse og aktiviteter i forbindelse hermed, samt til møder, foredrag, studiekredse og lignende arrangeret af sognets præster, sognemedhjælper og menighedsråd.

  Herudover kan organisationer / foreninger med hjemsted i sognet, hvis formål ikke strider mod Folkekirkens bekendelse, anvende lokalerne til kirkelige eller socialt velgørende  formål.

  Øvrige organisationer / foreninger kan i et begrænset omfang låne lokaler mod betaling af de faktiske udgifter i forbindelse med benyttelsen.

  Dog kan foreninger, der driver erhverv, partipolitiske foreninger og foreninger, der har et økonomisk formål, ikke anvende lokalerne.

  Lokalerne kan ikke umiddelbart anvendes af organisationer /foreninger til klublokaler.  

  Brugerne skal godkendes af kirkecenterudvalget.

 2. Anmodning om udlån skal altid ske ved henvendelse til kirkekontoret. Mødelokalerne kan maksimalt reserveres 5 måneder frem i tiden.

Organisationer og foreninger, der ønsker at anvende lokaler (lokale 3 i Kirkecenter Kirkebakken, lokale 3 i Kirkecenter Højvangen) på en fast ugedag / månedsdag i en sæson, ansøger skriftligt kirkecenterudvalget hvert år inden den 15. juni. Kirkecenterudvalget forbeholder sig retten til at aflyse lokaleudlån i ekstraordinære situationer.

 

 1. Udlånsprisen fastsættes årligt af menighedsrådet inden d. 1.-4.

 

 1. Salg af øl, vin og spiritus er ikke tilladt.

 

 1. Nøgler eller nøglekort afhentes personligt af den ansvarlige låner på kirkekontoret eller hos kirketjeneren, hvor der udleveres instruks om lokalernes brug, aflåsning m.v. Evt. udlånsbetaling afregnes kontant ved udlevering af nøgler.

 

 1. Lokalerne – herunder bordopstilling - efterlades i samme stand som ved modtagelsen og i henhold til udlånsbetingelserne.

 

 1. Den ansvarlige låner sørger for oprydning, aflåsning m.v. og afleverer nøgler eller nøglekort sammen med låneinstruksen i kirkecentrets postkasse senest kl. 23.30 samme aften. Enhver skade på service, inventar eller bygning skal anmeldes til kirkekontoret. Menighedsrådet forbeholder sig retten til at kræve erstatning.

 

 1. Kirketjeneren har påtaleret og kan iværksætte efterfølgende rengøring på låners regning, såfremt dette skønnes nødvendigt.

  

           Vedtaget på menighedsrådets møde d. 26.-2.-2013

 


Kirketjener ved Kirkecenter Kirkebakken

Lars Berså

tlf 26 36 66 66

Kirketjener i kirkecenter Højvangen

Cecilie Mayland
23 63 25 17

Kirketjener ved kirkerne

Joan Thøgersen
jlt@km.dk

23 61 97 36

 

Andre aktiviteter i sognet

BegivenhedDato

KCK Mandeklubben

Mandeklubben er: Mænd, der mødes en gang om måneden til uformelt …

18. jan 16:00
22:00
18. jan 16:00 -
22:00

Menighedsrådsmøde

Ordinært menighedsrådsmøde i kirkecenter Højvangen Foregår …

23. jan 19:00
21:30
23. jan 19:00 -
21:30

Fru Hvidts Klub

En åben samværsgruppe for kvinder - med underholdning, kaffebord og …

25. jan 14:30
16:30
25. jan 14:30 -
16:30

Kulturcafé

Kulturcafé Foregår i: KCH Lokale 2, KCH Lokale 3

25. jan 15:00
17:00
25. jan 15:00 -
17:00

Slotskirken koncert

Musik af Bach i SlotskirkenSøndag den 28. januar kl. 16.00I januar 2017 kunne …

28. jan 16:00
17:00
28. jan 16:00 -
17:00

Skanderup Kirke Meditation v/Benedikte Baggesgaard

Et åndehul med tid til stilhed, fordybelse og refleksion. Der er 20 minutters …

31. jan 19:00
20:00
31. jan 19:00 -
20:00

Pilgrimsvandring

Pilgrimsvandring - start og slut ved Kirkecenter Højvangen.Vandringerne  …

1. feb 19:00
21:00
1. feb 19:00 -
21:00

Syng sammen

Syng sammen med sang fra Højskolesangbogen. Foregår i: KCK Lokale 1

7. feb 14:00
16:00
7. feb 14:00 -
16:00

Højvangen Filmklub

Filmklub i KC HøjvangenTilmeld til Irma Andersen, mail: irmaa1431@gmail.com …

8. feb 18:30
22:00
8. feb 18:30 -
22:00

Kirkecenter Kirkebakken Studiekreds

Vi rette forsat fokus på etikken når studiekredsen starter igen i det …

8. feb 19:00
21:30
8. feb 19:00 -
21:30

 

Du kan her læse mere og tilmelde dig minikonfirmand-undervisningen.


Ny sognepræst i Skanderborg sogn

Kirkeministeriet har efter Menighedsrådets enstemmige indstilling ansat Jendre Andreas Nørby Fyhn som ny sognepræst i Skanderborg sogn. Ansættelsen sker pr.1. februar 2018.
Jendre er 36 år og uddannet præst i 2014 og har siden maj 2014 været ansat som sognepræst i Hammel-Voldby-Lading Pastorat.
Han er gift med Anne, som studerer i Aarhus med henblik på at blive gymnasielærer. Sammen har Anne og Jendre Hannah på knap 2 år og den nye præstefamilie flytter ind i den nye præstebolig på Harevej i Højvangen.
Jendre har mange spændende jobs og opgaver på sit cv – lige fra volontør i Honduras til pædagogmedhjælper og underviser, og det vil han helt sikker fortælle lidt om i det kommende kirkeblad. 

Menighedsrådet ønsker Jendre tillykke med det nye embede og ønsker familien velkommen til Skanderborg. Vi ser frem til et godt og givende samarbejde.

Indsættelse sker søndag d. 28. januar kl. 11 i Skanderup kirke med efterfølgende reception kl. 12.30 i kirkecenter Kirkebakken.

Sorggrupper

    Unge mellem 13 og 18 år
  ♥  Forældre som har mistet et barn
    Voksne over 65

(klik på hjertet)


Læs Kirkebladet