Kirkecentre

Kirkecenter Kirkebakken

Kirkecenter Kirkebakken
Kirkebakken 4
8660 Skanderborg

Hovedindgang fra parkeringspladsen ved Skanderup Kirke 

Ud over Kirkekontoret, der befinder sig i Kirkecenterets underhus,rummer huset 2 store konfirmandstuer, der sammenlagt kan rumme 120 mennesker.

I underhuset er der desuden mødelokale, kordegnekontorer og den administrative leders kontor.

Kirkecenter Højvangen

Kirkecenter Højvangen,
Mallinggårdsvej 3,
8660 Skanderborg

Her er kontor for alle sognets præster

og kirke- og kulturmedarbejder

 Huset rummer desuden et kirkerum, 3 konfirmandstuer, der tilsammen kan huse 190 personer samt møderum til 16 personer.

Skanderborg Provstis fælles regnskabskontor er beliggende i Højvangens Kirkecenter. Regnskabsfører er Bjarne Holm


Vedtægter for kirkecentrene

Vedtægter for Kirkecentrene i Skanderborg Sogn

 

 1. Kirkecenter Kirkebakken og Kirkecenter Højvangen bestyres af Menighedsrådet i Skanderborg Sogn, der er ansvarlig for driften og anvendelsen. Menighedsrådets kirkecenterudvalg varetager driften af kirkecentrene.
 1. Kirkecentrenes mødelokaler anvendes til konfirmationsforberedelse og aktiviteter i forbindelse hermed, samt til møder, foredrag, studiekredse og lignende arrangeret af sognets præster, sognemedhjælper og menighedsråd.

  Herudover kan organisationer / foreninger med hjemsted i sognet, hvis formål ikke strider mod Folkekirkens bekendelse, anvende lokalerne til kirkelige eller socialt velgørende  formål.

  Øvrige organisationer / foreninger kan i et begrænset omfang låne lokaler mod betaling af de faktiske udgifter i forbindelse med benyttelsen.

  Dog kan foreninger, der driver erhverv, partipolitiske foreninger og foreninger, der har et økonomisk formål, ikke anvende lokalerne.

  Lokalerne kan ikke umiddelbart anvendes af organisationer /foreninger til klublokaler.  

  Brugerne skal godkendes af kirkecenterudvalget.

 2. Anmodning om udlån skal altid ske ved henvendelse til kirkekontoret. Mødelokalerne kan maksimalt reserveres 5 måneder frem i tiden.

Organisationer og foreninger, der ønsker at anvende lokaler (lokale 3 i Kirkecenter Kirkebakken, lokale 3 i Kirkecenter Højvangen) på en fast ugedag / månedsdag i en sæson, ansøger skriftligt kirkecenterudvalget hvert år inden den 15. juni. Kirkecenterudvalget forbeholder sig retten til at aflyse lokaleudlån i ekstraordinære situationer.

 

 1. Udlånsprisen fastsættes årligt af menighedsrådet inden d. 1.-4.
 1. Salg af øl, vin og spiritus er ikke tilladt.
 1. Nøgler eller nøglekort afhentes personligt af den ansvarlige låner på kirkekontoret eller hos kirketjeneren, hvor der udleveres instruks om lokalernes brug, aflåsning m.v. Evt. udlånsbetaling afregnes kontant ved udlevering af nøgler.
 1. Lokalerne – herunder bordopstilling - efterlades i samme stand som ved modtagelsen og i henhold til udlånsbetingelserne.
 1. Den ansvarlige låner sørger for oprydning, aflåsning m.v. og afleverer nøgler eller nøglekort sammen med låneinstruksen i kirkecentrets postkasse senest kl. 23.30 samme aften. Enhver skade på service, inventar eller bygning skal anmeldes til kirkekontoret. Menighedsrådet forbeholder sig retten til at kræve erstatning.
 1. Kirketjeneren har påtaleret og kan iværksætte efterfølgende rengøring på låners regning, såfremt dette skønnes nødvendigt.

  

           Vedtaget på menighedsrådets møde d. 26.-2.-2013