Kirkegårde

Kirkegårdene i Skanderborg

Skanderborg sogn har 3 kirkegårde: Slotskirkegården, Skanderup kirkegård og Højvangen kirkegård.

Henvendelse om erhvervelse af brugsret til gravsteder sker til kirkegårdslederen på tlf. 8652 0212, tast 3.

Gravstedstyperne kan inddeles i tre hovedgrupper: Plænegravsteder, de traditionelle grusbelagte gravsteder og fællesgraven som tidligere blev kaldt de anonymes eller ukendtes. Inden for alle grupper er det muligt at erhverve både kiste- og urnegravsteder.

Fredningstiden for kister på Skanderborg kirkegårde er 25 år og for urner 12 år.

Det fremgår af kirkegårdsvedtægtens §7, kan man få et gravsted på en af kirkegårdene, hvis man:

1) havde bopæl i sognet

2) var udensogns boende, men har særlig tilknytning til sognet. Dette foreligger, hvis afdøde tidligere har haft bopæl i sognet, har nære pårørende, der bor i sognet eller har ægtefælle/samlever, forældre eller børn begravet på kirkegården.

Der kan ikke reserveres gravsted på kirkegårdene, men efterlevende ægtefæller/samlevere har altid ret til at få gravsted ved siden af afdøde ægtefælle/samlever.

Se evt. mere under ”Kirkegårdsvedtægter”