Gudstjenester

Det er menighedrådets mål, at det er naturligt for alle i sognet at deltage i gudstjenester og kirkelige handlinger.

Der afholdes gudstjenester under mange forskellige former: Højmesser, børne-og familiegudstjenester, hverdagsgudstjenester, musikgudstjenester, vejledningsgudstjenester, plejehjemsgudstjenester o.m.a.

Gudstjenesterne holdes på skift i vore 3 kirker: Slotskirken, Skanderup kirke og Højvangens kirkesal.

Efter hver gudstjeneste er der en kop kirkekaffe i våbenhuset, og en gang om måneden er der kirkefrokost, hvor man kan få en snak med hinanden.

Se søndagens prædiketekst her: ♥

Indsamlinger i kirkeåret 2019-20

"Vi samler i dag ind til..."

Indsamling I årets løb samler vi ind ved gudstjenesterne til fordel for forskellige kirkelige og diakonale formål.

For Kirkeåret 2019-20 har menighedsrådet vedtaget følgende indsamlingsformål:

                                                                     
Advent (1. søndag i advent – 4. søndag i advent: -Julehjælp

Jul (juleaften – søndag imellem jul og nytår): -Kirkens Korshær, Aarhus (lokalt): – Projekt: ”TMad, bad, seng”

Nytår (31. december og 1. januar): - Bibelselskabet (lovpligtig – årets indsamlingstema)

Hellig 3 konger tiden (hellig tre konger søndag – sidste søndag efter hellig tre konger):                                                            -Tværkulturelt Center (center, der rådgiver menigheder om kontakt til og samarbejde med migranter, migrantmenigheder m.fl.)

Fasten (1. søndag i fasten – Maria bebudelse): - Folkekirkens Nødhjælp (projekt: Fasteindsamling i tilknytning til sogneindsamling)

Påske - pinse (palmesøndag – 2. pinsedag): - FDF – der udarbejdes en beskrivelse af en konkret aktivitet, som vi samler ind til og støtter.

Trinitatis 1. del (15. juni / trinitatis søndag – 27. sept. / 15. søndag efter trinitatis): - generel menighedspleje i Skanderborg sogn

Trinitatis 2. del (4. oktober / 16. søndag efter trinitatis - 29. november / sidste søndag i kirkeåret) - julehjælpen

Desuden har menighedsrådet samarbejdsaftaler med organisationerne: DSUK – Dansk Sømands og Udlandskirke, Kirkens Korshær og deltager i Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling

19. søndag efter trinitatis til sidste søndag i kirkeåret indsamles Julehjælp i Skanderborg.

Kalender

12jul kl. 09:30

Slotskirken - Gudstjeneste v/Jendre N. Fyhn

Gudstjeneste i Slotskirken.

12jul kl. 09:30
12jul kl. 11:00

Skanderup Kirke - Gudstjeneste v/Jendre N. Fyhn

Gudstjenesten i Skanderup Kirke.

12jul kl. 11:00
16jul kl. 19:00

Aftensang i Kirkecenter Højvangen ved Kristian R. Skovmose

Velkommen til Aftensang i Kirkecenter Højvangen. Vi mødes - med behørig afstand - i …

16jul kl. 19:00
19jul kl. 09:30

Skanderup Kirke - Gudstjeneste v/Kristian R. Skovmose

Gudstjeneste i Skanderup Kirke.

19jul kl. 09:30
19jul kl. 11:00

Kirkecenter Højvangen - Gudstjeneste v/Kristian R. Skovmose

Gudstjeneste i Kirkecenter Højvangen.

19jul kl. 11:00
26jul kl. 11:00

Skanderup Kirke - Gudstjeneste v/Krisitan R. Skovmose

 

26jul kl. 11:00
30jul kl. 19:00

Aftensang i Kirkecenter Højvangen

Velkommen til Aftensang i Kirkecenter Højvangen. Vi mødes - med behørig afstand - i …

30jul kl. 19:00
02aug kl. 09:30

Skanderup Kirke - Gudstjeneste v/Line Rudbeck

Gudstjeneste i Skanderup Kirke.

02aug kl. 09:30