Gudstjenester

Det er menighedrådets mål, at det er naturligt for alle i sognet at deltage i gudstjenester og kirkelige handlinger.

Der afholdes gudstjenester under mange forskellige former: Højmesser, børne-og familiegudstjenester, hverdagsgudstjenester, musikgudstjenester, vejledningsgudstjenester, plejehjemsgudstjenester o.m.a.

Gudstjenesterne holdes på skift i vore 3 kirker: Slotskirken, Skanderup kirke og Højvangens kirkesal.

Efter hver gudstjeneste er der en kop kirkekaffe i våbenhuset, og en gang om måneden er der kirkefrokost, hvor man kan få en snak med hinanden.

Se søndagens prædiketekst her: ♥

Advents- og juletidens særlige gudstjenester

Adventsgudstjeneste i Slotskirken
Søndag den 2 december kl. 11.00

Det nye kirkeår indledes med en advents gudstjeneste, hvor Morten Børup Koret ledsager menighedssangen.

 

Aftensang til advent i Skanderup Kirke
Søndag den 2. december kl. 19.00

Kirkens voksenkor vil under ledelse af Poul Bajlum opføre korsatser til advent-s­ og juletiden af blandt andre Händel, Bruckner og Carl Nielsen. Sognepræst Heidi Torp er liturg og prædikant. Som intermezzo bliver der desuden lejlighed til at lytte til et ny kom­poneret originalværk for klarinet og orgel af den danske komponist Anders Nordentoft. Musikstykket har titlen »Gospel«, og det vil blive fremført af klarinettisten Harry Arvidsen, der synger tenor i koret, og Poul Bajlum.
Som det er sædvane, bliver der for de fremmødte lejlighed til at synge med på kendte adventssalmer, hvortil koret bidrager med diskant­stemmer.

Ni læsninger i Kirkecenter Højvangen
Søndag den 9. december kl. 11.00

Gudstjenesten er tilrettelagt i et samarbejde mellem kirkesanger, organist og præst og er inspireret af traditionen med Ni læsninger. Veng Koret under ledelse af Anja Roseau medvirker, og menigheden er med til at læse. Efter gudstjenesten byder vi på æbleskiver og glögg.


Gudstjeneste i Skanderup Kirke med efterfølgende julefrokost
Søndag den 30. december kl. 11.00

Efter gudstjenesten inviteres til en let julefrokost i Kirkecenter Kirkebakken.
Tilmelding er ikke nødven­dig, og det er gratis at være med.

Indsamlinger i kirkeåret 2017-18

"Vi samler i dag ind til..."

Indsamling I årets løb samler vi ind ved gudstjenesterne til fordel for forskellige kirkelige og diakonale formål.

For Kirkeåret 2017 – 2018 har menighedsrådet vedtaget følgende indsamlingsformål:

                                                                     
Advent (1. søndag i advent – 4. søndag i advent: -Julehjælp

Jul (juleaften – søndag imellem jul og nytår): -Kirkens Korshær, Aarhus (lokalt): – Projekt: ”Tak for  mad                                                                               -  for bare 25 kr. får en hjemløs et godt måltid”

Nytår (31. december og 1. januar): - Bibelselskabet (lovpligtig – årets indsamlingstema)

Hellig 3 konger tiden (hellig tre konger søndag – sidste søndag efter hellig tre konger):                                                             Bibelselskabet (projekt: Oversættelse - Bibelens ord findes kun på 290 nye sprog)

Fasten (1. søndag i fasten – Maria bebudelse): - Folkekirkens Nødhjælp (projekt: Fasteindsamling og sogneindsamling)

Påske - pinse (palmesøndag – 2. pinsedag): - FDF – aktivitet aftales f.eks. sommerlejr - KFUM-spejderne – aktivitet aftales f.eks. sommerlejr

Trinitatis 1. del (27. maj / trinitatis søndag – 9. sept./15. søndag efter trinitatis): - generel menighedspleje i Skanderborg sogn

Trinitatis 2. del (16. september / 16. søndag efter trinitatis - 25. november / sidste søndag i kirkeåret) - julehjælpen

Desuden har menighedsrådet samarbejdsaftaler med organisationerne: DSUK – Dansk Sømands og Udlandskirke, Kirkens Korshær og deltager i Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling

19. søndag efter trinitatis til sidste søndag i kirkeåret indsamles Julehjælp i Skanderborg.

Kalender

24okt kl. 14:30

Møllehjørnet Plejehjemsgudstjeneste v/Line Rudbeck

Gudstjeneste i dagcentret med efterfølgende kaffebord og fællessang fra …

24okt kl. 14:30
27okt kl. 11:00

Skanderup Kirke - Dåbsgudstjeneste v/Line Rudbeck

 

27okt kl. 11:00
28okt kl. 09:30

Skanderup Kirke - Gudstjeneste v/Line Rudbeck Dåbsfri med efterfølgende Brunch

Gudstjeneste uden dåb med efterfølgende Brunch i Kirkecenter Kirkebakken

28okt kl. 09:30
28okt kl. 11:00

Kirkecenter Højvangen - Familiegudstjeneste (BUSK) v/Jendre N. Fyhn

Familiegudstjeneste Busk

(børn, unge, sogn, kirke) i Kirkecenter Højvangen

Søndag den …

28okt kl. 11:00
28okt kl. 11:00

Slotskirken - Gudstjeneste v/Line Rudbeck

 

28okt kl. 11:00
04nov kl. 11:00

Skanderup Kirke - Allehelgensgudstjeneste v/Jendre N. Fyhn

Allehelgen gudstjenester i Slotskirken og Skanderup Kirke.

Søndag den 4. november …

04nov kl. 11:00
04nov kl. 14:00

Slotskirken Allehelgen - mindegudstjeneste v/ Alle præster

Efter gudstjeneste kan man sættes lys for de afdøde på kirkegården og efterfølgende …

04nov kl. 14:00
04nov kl. 16:00

Skanderup Kirke Allehelgen - mindegudstjeneste v/Alle præster

Allehelgen gudstjenester i Slotskirken og Skanderup Kirke.

Søndag den 4. november …

04nov kl. 16:00