Gudstjenester

Det er menighedrådets mål, at det er naturligt for alle i sognet at deltage i gudstjenester og kirkelige handlinger.

Der afholdes gudstjenester under mange forskellige former: Højmesser, børne-og familiegudstjenester, hverdagsgudstjenester, musikgudstjenester, vejledningsgudstjenester, plejehjemsgudstjenester o.m.a.

Gudstjenesterne holdes på skift i vore 3 kirker: Slotskirken, Skanderup kirke og Højvangens kirkesal.

Efter hver gudstjeneste er der en kop kirkekaffe i våbenhuset, og en gang om måneden er der kirkefrokost, hvor man kan få en snak med hinanden.

Se søndagens prædiketekst her: ♥

Indsamlinger i kirkeåret 2018-19

"Vi samler i dag ind til..."

Indsamling I årets løb samler vi ind ved gudstjenesterne til fordel for forskellige kirkelige og diakonale formål.

For Kirkeåret 2018-2019 har menighedsrådet vedtaget følgende indsamlingsformål:

                                                                     
Advent (1. søndag i advent – 4. søndag i advent: -Julehjælp

Jul (juleaften – søndag imellem jul og nytår): -Kirkens Korshær, Aarhus (lokalt): – Projekt: ”TMad, bad, seng”

Nytår (31. december og 1. januar): - Bibelselskabet (lovpligtig – årets indsamlingstema)

Hellig 3 konger tiden (hellig tre konger søndag – sidste søndag efter hellig tre konger):                                                            -Tværkulturelt Cneter (center, der rådgiver menigheder om kontakt til og samarbejde med migranter, migrantmenigheder m.fl.)

Fasten (1. søndag i fasten – Maria bebudelse): - Folkekirkens Nødhjælp (projekt: Fasteindsamling i tilknytning til sogneindsamling)

Påske - pinse (palmesøndag – 2. pinsedag): - FDF – der udarbejdes en beskrivelse af en konkret aktivitet, som vi samler ind til og støtter.

Trinitatis 1. del (16. juni / trinitatis søndag – 29. sept. / 15. søndag efter trinitatis): - generel menighedspleje i Skanderborg sogn

Trinitatis 2. del (6. oktober / 16. søndag efter trinitatis - 24. november / sidste søndag i kirkeåret) - julehjælpen

Desuden har menighedsrådet samarbejdsaftaler med organisationerne: DSUK – Dansk Sømands og Udlandskirke, Kirkens Korshær og deltager i Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling

19. søndag efter trinitatis til sidste søndag i kirkeåret indsamles Julehjælp i Skanderborg.

Kalender

23okt kl. 14:30

Plejehjemsgudstjeneste - Møllehjørnet v/Mads Juul Munch

Gudstjeneste i dagcentret med efterfølgende kaffebord og fællessang fra …

23okt kl. 14:30
26okt kl. 11:00

Skanderup Kirke - Dåbsgudstjeneste v/Heidi Torp

 

26okt kl. 11:00
27okt kl. 09:30

Skanderup Kirke - Gudstjeneste v/ Heidi Torp. Uden dåb med efterfølgende brunch

Efter gudstjenesten serveres der brunch i Kirkecenter Kirkebakken.

27okt kl. 09:30
27okt kl. 11:00

Slotskirken - Gudstjeneste v/Line Rudbeck med børnepasning

Efter gudstjenesten serveres kaffe i våbenhuset.

27okt kl. 11:00
27okt kl. 11:00

Højvangen - BUSK Gudstjeneste v/Jendre N. Fyhn

Familiegudstjeneste BUSK (børn-unge-sogn-kirke) i kirkecenter Højvangen i samarbejde …

27okt kl. 11:00
30okt kl. 17:00

Skanderup Kirke - Vejledningsgudstjeneste v/ præsterne

Vejledningsgudstjeneste med deltagelse af alle sognets præster.

30okt kl. 17:00
03nov kl. 11:00

Slotskirken - Allehelgen gudstjeneste v/Kristian R. Skovmose

Efter gudstjenesten serveres kaffe i våbenhuset.

03nov kl. 11:00
03nov kl. 14:00

Slotskirken - Allehelgen mindegudstjeneste v/Alle præster

Allehelgen gudstjenester i Slotskirken og Skanderup Kirke.

Søndag den 4. november …

03nov kl. 14:00