Du er her: 
tirsdag19feb2019

Spis sammen i Kirkecenter Højvangen

tirsdag19feb2019 kl. 18:00 - 20:00

Vi får besøg af Projektleder i Projekt Højvangen, Charlotte Strandgaard, som vil fortælle under overskriften: ”Fra udsat boligområde til attraktiv bydel”.
For ti år siden havde boligområdet på Chr. Kolds Vej, NFS. Grundtvigs Vej og Poul la Cours Vej et blakket ry. Efter ti år med en boligsocial helhedsplan og fysiske renoveringer er billedet ændret. Nu er der venteliste, mangfoldige aktiviteter og et blomstrende naboskab. Charlotte fortæller om arbejdet med helhedsplanen, om indsatser og aktiviteter og om en bydel fyldt med ressourcer, gode historier og plads til forskellighed.

Pris og tilmelding: Maden koster 40 kr. og kræver tilmelding på kirkekontoret, tlf.: 8652 0212.
Der er et loft på deltagerantallet, så tilmelding sker efter ”først-til-mølle-princippet og senest 3 dage før arrangementet. Deltagelse efter måltidet kræver ikke tilmelding.

Husk at melde evt. afbud til kirkekontoret. Hvis du bliver forhindret lige op til arrangementsstart, bedes du ringe til Line Rudbeck, tlf.: 2176 8060.