Syng sammen

Første onsdag i måneden kl. 14.00-16.00 mødes vi til Syng sammen.

Eftermiddagen rummer en sangtime, hvor vi synger kombineret med et par bevingede ord om sangtekster, melodier, forfattere og komponister.

Efter kaffen, som koster 25 kr. er der ønskekoncert, hvor alle deltagere har mulighed for at foreslå sange. Vi synger primært fra Højskolesangbogen.

Syng Sammen holdes – som forsøg – på skift i Kirkecenter Kirkebakken og Kirkecenter Højvangen.

Kom og syng med onsdage:

den 4. september i Kirkecenter Kirkebakken,

den 2. oktober i Kirkecenter Højvangen,

den 6. november i Kirkecenter Kirkebakken,

den 4. december i Kirkecenter Højvangen.

Kristian R. Skovmose