Studiekreds-NY

Debatforum med filosofi og kristendom Ny studiekreds

Filosofien er kommet på dagsorden. Ikke alene tales der om at genindføre det tidligere filosofikum for alle studerende, men flere er også begyndt at bruge filosoffer som livsvejleder eller samtalepartner

Efterårets studiekreds ret­ter fokus på hvorfor.
Vi skal tale om filosofiens historier og betydning for os i dag.
Hver aften vil der være et kortere oplæg til en filosofisk debat om aktuelle emner.
Alt materiale udleveres undervejs og udsendes forud for hver aften. (Dog ikke første gang).

Forløbet tilrettelægges således, at det er muligt at deltage en eller flere aftener.

Tilmelding dog nødvendig senest den 15. september til sogne­præst Heidi Torp  gerne på mail til Ht@km.dk

Datoer for efteråret: tirsdag den 16. oktober, onsdag den 14. november og onsdag 12. december
fra 19.00-21.30 i Kirkecenter Kirkebakken.