Mød broder Theodor fra Assissi

Den danske munk Broder Theodor fra Assissi

Foredrag med den danske munk Broder Theodor fra Assisi.

lørdag 23. nov. 2019 kl. 14.00

Sted: Arrangementet starter med en andagt i Skanderup kirke og herefter foredrag i Kirkecentret, Kirkebakken 4, Skanderborg

Den karismatiske munk Broder Theodor fra Basilica di San Francesco i Assisi kommer til Danmark i november 2019. Det er en glæde, at kunne invitere til foredrag i samarbejde med menighedsrådene i Lundehus kirken og i Kirkecentret i Skanderborg.

Broder Theodor fortæller om sit liv før han blev munk og om det arbejde, han har udført som broder i den katolske orden i tolv år i Roskilde. Han aflagde sine munkeløfter i 1991 og drog i et sabbatår til flere central amerikanske lande, hvor han bl.a. i ét år observerede sine medbrødres arbejde omkring AIDS problematikken i Tegucigalpa’s slum i Honduras hovedstad.

Broder Theodor beretter om sine interessante oplevelser gennem tiden og om de sidste 25 år, hvor han har været tilknyttet Franciskanerordenen i Assisi.

Foredraget varer ca.1 time, der bliver en pause på ca. 30 min. og herefter er der spørgetid.

Suppl. oplysninger og tilmelding: Grethe Dyrby, mail: grethedyrbye@gmail.com

Foredraget er gratis. Kaffebord kr. 40,-.

Kort om Frans af Assisi:

Folk fra hele verden kommer til Assisi, for at få et bedre kendskab til Frans af Assisi, der efter en religiøs omvendelse blev helgen, prædikant og ordens stifter. Vi er tilbage i starten af 1200-tallet, hvor Frans solgte sine ejendele og rejste som pilgrim til Rom og levede der som tigger.
Han tog Jesus på ordet og gik ud for at udbrede evangeliet uden penge eller vandrestav. Efterhånden fik han også en lille flok af efterfølgere, der ligeledes blev inspireret til at hjælpe andre mennesker. Det blev til en munkeorden, Franciskanerne, også kaldet ’gråbrødrene’. Ordenen bredte sig som en løbeild ud over Europa og nåede til Danmark, hvor det første danske kloster blev oprettet i Ribe.
Siden kom klostre i Viborg, Randers, Svendborg, Roskilde, Tønder, Kalundborg, Næstved, Ålborg, Horsens, Odense, Kolding. Nykøbing F, Helsingør, Køge. At ordenen har været aktiv i bl.a. København og Odense, afsløres stadig af navnet ’Gråbrødretorv’.

Bestyrelsen / Santiagopilgrimme.

Pilgrimsvandringer

Et par gange forår og efterår inviteres til en fælles vandring inspireret af traditionen omkring pilgrimsvandringer.

En pilgrimsvandring giver mulighed for på en særlig måde at møde naturen, andre mennesker, Gud og sig selv.
Vi indleder med en kort andagt og aftaler, hvordan vi vandrer den aktuelle tur. Vandreturen varer typisk en times tid og er på 3-­5 km alt afhængigt af, hvor godt deltagerne er gående. Enkelte gange inviteres til en længere pilgrimsvandring f.eks. Skanderborg Sø rundt.

Efter turen og slutter vi af med en lille stund til eftertanke og en salme. Sidst nyder vi en kop kaffe sammen. Husk altid godt fodtøj og praktisk påklædning. Der er på skift start og mål ved en af kirkerne eller kirkecentrene.
Det er gratis at deltage.