Børnekoret ved Skanderup kirke

Stemmer fra oven

Børne- og -ungdomskoret består af ca. 15 unge i alderen 10 - 18 år. Vi øver hver fredag kl. 15.3o - 16.45 i Kirkecenter Kirkebakken under ledelse af organist Poul Bajlum og kirkesanger Anja Rossau.

Koret er aflønnet og medvirker ved de fleste gudstjenester, samt til bryllupper.

Hver søndag kan menigheden i Skanderup Kirke glæde sig over kirkens børne- og ungdomskor, der med deres englestemmer fra orgelpulpituret hjælper til med at understøtte salmerne og korsvarene.  Koret synger også ofte en såkaldt motet efter prædikenen, somme tider ved klaveret nede i kirkerummet, hvis motetten egner sig bedre for klaver end orgel.

Men hvordan er det egentlig at synge i et aflønnet kirkekor? Og hvordan får man lært så mange salmer?

Til korprøverne begynder vi hver gang med en grundig opvarmning af krop og stemme med mange forskellige stemmeøvelser, kanons og øvelser i at ”komme ud over rampen”. Der kan ske lidt af hvert, så det kan være lidt udfordrende for de unge mennesker med blufærdigheden i højsædet. Dog kan de også godt selv supplere med indslag af den lidt mere sære slags, som da et kormedlem blev inspireret til at vise en positur, som han kendte fra svømning. Han gik nærmest i ét med en stol – det lykkedes ham heldigvis til alles lettelse at få knuden løst op igen.

Koret øver hver fredag eftermiddag, og vi har i en pause stillet 5 kormedlemmer (Mads, Anna, Merete og Ida og Kia) nogle spørgsmål. De 5 korister er i alderen ”lige fyldt 10” til ”lige fyldt 15” og har sunget i koret i mellem et par måneder og 4 år.

 Forsynet med hver sin sodavand er de mere end villige til at deltage i interviewet. Pigerne tager straks førertrøjen på. På spørgsmålet ”Hvad er det bedste ved at synge i kirkekor” svarer de nærmest i munden på hinanden: ”Det er sjovt og hyggeligt at synge”, ”Man får trænet sin sangstemme”, ”At synge i kirkekor er lidt særligt, i hvert fald mere specielt end at synge i andre kor”. Merete mener bestemt, at hun ville gøre det uden at få løn, men bliver straks overgået af Anna: ”Jeg ville betale for at synge her”. Nogle af de andre er lidt mere nede på jorden og mener, at de ikke har andet at lave om fredagen, og at det er dejligt at komme i kirken og få nye venner. Mads afslutter med kommentaren: ”Der kom en og lagde armen om mig og sagde: ”Du synger godt”, og så blev jeg glad”.

 På næste, lidt forudsigelige, spørgsmål: ”Hvad er så det værste ved at synge i kirkekor”, er Mads hurtig: ”Helt klart Pouls jokes”, meddeler han. Efter en længere tænkepause er han åbenbart kommet på bedre tanker, for han tilføjer: ”Men Pouls humor er nu også noget af det bedste ved at komme”.

De andre supplerer med betragtninger som ”Det er svært at komme tidligt op i weekenderne”, ”Der er mange, der snakker” og ”Det er irriterende, når det er slut, for så skal man vente en hel uge på at synge igen.”

 Alle børnene/de unge bliver bedt om at nævne deres yndlingssalme, og det er jo svært, når man kender så mange, men 2 af pigerne nævner ”Blomstre som en rosengård”. Kia mener bestemt, at ”I blev skabt som mand og kvinde” er bedre, og ”Spænd over os dit himmelsejl” bliver også nævnt. Børnene er vant til at synge både gamle og nye salmer og har ikke problemer med nogen af delene.

 Juen er en klar topscorer hos de unge, når de bliver bedt om at nævnt den kirkehøjtid, de synes bedst om. De synes, det er hyggeligt og dejligt, at kirken er propfuld, at der er juletræ, og at der sidder børn på gulvet.

En af udfordringerne ved korarbejdet er at være stille på pulpituret mellem salmerne, når man er i en alder, hvor narrestreger og hormoner står i kø. Desuden er der meget lidt plads deroppe, så folk med lange ”stænger” kan have problemer med at være der. Den trange plads førte engang til, at en pige med lang hestehale fik håret i orglets svelleværk, da hun fik et skub, så det er en erhvervsrisiko, man må tage med!

Vi spurgte børnene, hvad de gør for at være stille mellem salmerne, og svarene var bl.a.: ”Man skal lukke munden, når man ikke synger”, ”Man skal have mobilen på lydløs, men man må gerne spille på den”. Det skal tilføjes, at mange sidder og tegner, finder salmenumre til Poul, laver navnegætteleg ved barnedåb samt andre – lydløse - konkurrencer.

 

Begge kor optager meget gerne nye medlemmer, og interesserede kan henvende sig til organist og korleder Poul Bajlum, tlf. 23 82 14 71, e-mail: poul.bajlum@mail.tele.dk  eller kirkesanger Anja Rossau, tlf. 60 87 07 20, e-mail: anjarossau@googlemail.com