Børnekoret ved Skanderup kirke

Stemmer fra oven

Børne- og -ungdomskoret består af ca. 20 unge i alderen 10 - 18 år. Vi øver hver fredag kl. 15.3o - 16.45 i Kirkecenter Kirkebakken under ledelse af organist Poul Bajlum og sognets kirkesanger Marie Nyborg Jørgensen.

Koret er aflønnet og medvirker ved en del gudstjenester og bryllupper.

Mange søndage kan menigheden i Skanderup Kirke glæde sig over kirkens børne- og ungdomskor, der med deres fine stemmer fra orgelpulpituret hjælper til med at understøtte salmerne og korsvarene.  Koret synger også ofte en såkaldt motet efter prædikenen, somme tider ved klaveret nede i kirkerummet, hvis motetten egner sig bedre for klaver end orgel.

Koret optager meget gerne nye medlemmer, og interesserede kan henvende sig til organist og korleder Poul Bajlum, tlf. 23 82 14 71, e-mail: poul.bajlum@mail.tele.dk