Skiftende kunstudstillinger i Kirkecentrene

Kunstudvalget, som står for kontakt til de udstillende kunstnere, kan kontaktes via: 

Tove Brøndum Jensen, tlf. 86 52 02 57 eller 30 13 02 57 

tbroendum@hotmail.com

Kunst i kirkecentrene

I november-december er der nye kunstudstillinger i kirkecentrene.

I Kirkecenter Højvangen udstiller Tom Boe.

I Kirkecenter Kirkebakken udstiller Ruth Christiansen 

Udstillingerne kan ses, når kirkecentrene har åbent.

 

Klik på billederne for større billede. 

 

Fast kunst i Kirkecenter Højvangen

Der er blevet rådet bod på den manglende kunstneriske udsmykning af Kirkecenter Højvangen. Udvalgt er en række kunstværker, som både er med til at skabe liv og miljø i lokalerne og samtidig er med til at formidle kirkens grundlæggende historier og budskaber.

Nis Schmidt: Nadver

Nadverbillede, der leder tankerne hen på et vers i julesalmen, Velkommen igen Guds engle små, som lyder: Vor hytte er lav og så vor dør, kun armod er derinde, men gæstet I har en hytte før, det drages vi til minde, er kruset af ler og kagen tør, deri sig engle finde.

Nis Schmidt: Buer og Søjler

I den kristne billedkunst er søjlen symbol på Kristus og buen et paradis/himmerigssymbol. Her er der yderligere skelnet mellem lys og mørke, dvs. død og opstandelse, det jordiske og det himmelske.

Karsten Auerbach: Er Gud i mellemtiden

Det spørger vi om, når vi mister fodfæstet. Enten frivilligt, fordi vi springer ud på troens 10.000 favne, eller tvunget, fordi tæppet bliver revet væk under fødderne på os, og vi oplever os i frit fald. Kun erfaringen kan give et personligt svar på det spørgsmål.

Karsten Auerbach: Til friheden

Billedet viser menneskets tøven med at vove sig uden for den ramme, man er sat i og kaste sig ud i det uvisse.

Adi Holzer: Ecce Homo

Ecce Homo er det latinske navn for "Se, dette menneske", som Pilatus siger, da han bragte Jesus med purpurkappen og tornekronen frem for folket (Johannes evangeliet 19,5). Den røde kappe og det store hjerte symboliserer den kærlighed, der taler ondskaben imod og bærer verdens byrder. På billedet fremstillet som tornekrone, bombefly og korset/døden.

Adi Holzer: Tutta Passa

Værkets titel "Tutto Passa", alt forgår - men kærligheden består, går igen i maleriets motiver.

Vi har den sørgmodige nar, manden med næbmasken "La Peste" og klovnen, symboliserende livets menagerie på godt og ondt. Vi finder håbet i symbolet med Jacobsstigen og det godes sejr over ondskaben med opstandelsesenglen, hvor lynet rammer ned i udyret. Centreret i billedet er fredsduen og Maria med Kristusbarnet. nederst har vi maleren, der prøver at fortælle "den store fortælling om livet".

Simon Aaen: Urdybet

De tre glasbilleder i foyeren har inspiration fra skabelsesberetningen i 1. Mosebog:

1) I begyndelsen skabte Gud hemlen go jorden. Jorden var dengang tomhed og øde, der var mørke over urdybet.

2) Guds ånd svævede over vandene.

3) Gud sagde: "Jorden skal grønnes".

Simon Aaen: Den sidste nadver

Det er et centralt påskemotiv, nadver, som hos Simon Aaen blot er antydet, og som derfor giver rig mulighed for, at man selv arbejder videre med billedet.