Kirke for voksne

Skanderborg sogn er et meget aktivt sogn med mange arrangementer i løbet af året. Foruden kirkens ansatte har sognet ca. 125 frivillige, som dagligt hjælper til. Uden dem kunne det høje aktivitetsniveau slet ikke opretholdes.