Fru Hvidts klub

Sammen med menighedsrådet har Fru Hvidts Klub nu åbnet dørene den 4. torsdag i hver måned kl. 14.30 i Kirkecenter Kirkebakken.

Fru Hvidts Klub er en gammel hæderkronet mødevirksomhed, der har navn efter fru Ellen Hvidt, der blev engageret i møderne i 1926 og indbød til de første møder i amtmandsboligen. Hun var gift med stiftsamtmand Valdemar Hvidt. Siden 1993 er møderne blevet afholdt i Kirkecenter Kirkebakken.

Enhver er velkommen til møderne, der har en fast form, der går helt tilbage til 1926.

Typisk begynder man kl. 14.30 med sang og oplæsning ved en af de frivillige. Derefter er der kaffebord á 40 kr. og socialt samvær, inden en af byens præster afslutter møderne. 

Alle møderne foregår i Kirkecenter Kirkebakken.

i lokale 1: