Bliv frivillig Skanderborgs kirker

Meningsfyldt inspirerende 
Plads til alle talenter 
Fællesskab 
Kulturelle oplevelser

Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte og menighedsråd laver i forbindelse med søndagsgudstjenester, kirkebygninger og kirkegårde, så er det tid til at ændre opfattelse! 
At være frivillig i kirken skal ikke bare være surt arbejde. Det skal give mening - og det gør det, når du har mulighed for at bruge dine evner og ressourcer til noget, som skaber liv og mening for dig og for andre samtidig med, at du får del i et socialt arbejde.

En gang om året afholder vi også en festaften, hvor du har mulighed for at møde andre af kirkens frivillige medarbejdere.

Herunder præsenteres vores faste grupper:

Menighedsrådet 
Kirkerne ledes af menighedsrådet. Det er frivilligt arbejde med store muligheder for at påvirke kirke- og kulturlivet i byen. Der er mulighed for at gå i dybden med både aktiviteter, bygninger, økonomi, personaleledelse mm. Menighedsrådet vælges for 4 år ad gangen, næste gang i november 2020. Er du interesseret så hold øje med opslag i lokalavisen, på kirkens hjemmeside eller i kirkebladet.

Højskoledage i Kirkecenter Kirkebakken 
Den første tirsdag i hver måned kl. 10.30 er der brug for et korps af frivillige, som skal flytte stole og hjælpe til med serveringen, så vi kan tage vel imod de omkring 100 mennesker, der plejer at tage del i højskoledagene.

Højskolesøndage i Kirkecenter Højvangen 
To søndage i foråret og i efteråret er der en gruppe frivillige, der hjælper med at afvikle søndagens arrangement med gudstjeneste, foredrag og frokostbord. Her skal der stilles borde og stole op – og så skal der som afslutning på dagen arrangeres frokostbord til alle.

Spis sammen 
Flere gange årligt på en hverdagsaften er der fællesspisning kl. 18.00 i kirkecenter Kirkebakken med efterfølgende foredrag og hyggeligt samvær. Frivillige laver maden, står for annoncering og tilrettelæggelse af aftnerne. Samt finder folk, som har noget på hjertet, og som kan holde foredrag om det.

Gudstjenester på Kildegården og Møllehjørnet 
Der er gudstjeneste for beboerne på byens plejecentre, hvilket kræver en del hjælpsomme hænder, både til at hente og bringe mange af de beboere, der vil tage del i gudstjenesten – men også til at stille borde og stole an til gudstjenesten. Efter gudstjenesten serveres en kop kaffe, som de frivillige også tager sig af. Der er gudstjeneste på Kildegården den 2. onsdag i måneden og på Møllehjørnet den 4. onsdag i måneden – begge steder kl. 15.00.

Ind- og udgangsbøn i Slotskirken 
Ved gudstjenester i Slotskirken er det frivillige, som står for ind- og udgangsbønnen.

Filmklub 
I filmklubben mødes vi og ser film i gode rammer og med en god servering. Bagefter er der tid til diskussion og samtale om de spørgsmål, som filmen rejser. Som frivillig er du med til at vælge film og sætte rammerne for aftenen. Det foregår i Kirkecenter Højvangen.

Kulturcafé 
Musik, fortællinger og samvær Det er kort fortalt kulturcafé i Højvangen. To timer, hvor vi lader os inspirere af musik og fortællinger, og vi giver os god tid til at tale sammen i hyggelige omgivelser. Som frivillig er du med til at vælge årets program og sætte rammerne for eftermiddagene.

Bagekoner 
En flok frivillige, der godt kan lide at bage, mødes 2 gange om måneden i køkkenet i Højvangens Kirkecenter. Her bages boller og andet gærbrød til minikonfirmanderne, småkager til højskoledage og andre arrangementer ved kirken.

Børnetime 
8 gange om året på forskellige hverdagsaftener fra kl. 16.15-19.00 afholdes en lille gudstjeneste med efterfølgende spisning for småbørnsfamilier i Kirkecenter Højvangen. Der er brug for frivillige til at dække borde, arrangere aftensmaden, som vi får udefra, og til oprydning herefter.

Kirkefrokost 
Den 4. søndag i måneden inviteres menigheden til kirkefrokost umiddelbart efter gudstjenesten kl. 11.00. Frokosten foregår på skift i krypten under Slotskirken og i Kirkecenter Kirkebakken. Som frivillig er du en del af et kirkefrokost-team, der er med til at tilrettelægge og servere en let frokost og bagefter deltagelse i oprydning og opvask.

Børnepassergruppen 
En til to gange om måneden er der tilbud om børnepasning om søndagen under gudstjenesten enten i Slotskirken eller i Skanderup Kirke. Kort før prædiken inviterer to børnepassere til leg i Kirkecentret/Krypten. Her fortælles historie, tegnes, spilles spil m.m.

Årlige gudstjenester og arrangementer Året rundt er der særlige gudstjenester og arrangementer, som kræver lidt ud over det sædvanlige. Det drejer sig om juleaften i Kirkecenter Kirkebakken, 2. pinsedag og Skt. Hans- aften

Årlige begivenheder i byen Til nogle af byens store begivenheder bidrager kirken på forskellige måder. Under Smuk-fest den anden uge i august holdes Slotskirken åben med en lang række aktiviteter knyttet til. Under sommerfesten i Højvangen i maj/juni måned har kirken en bod med forskellige aktiviteter.

Syng sammen Den 1. onsdag i måneden kl.14 mødes en stor gruppe sangglade mennesker i Kirkecenter Kirkebakken. De henter den danske sangskat frem fra Højskolesangbogen. Frivillige bager kage, laver kaffe, dækker bord og står for eftermiddagens arrangement.

Hjemmestrikkede dåbsklude Vær med til at give de ca. 150 børn, der årligt bliver døbt i Skanderborg sogn et særligt minde fra deres dåbsdag. Som frivillig "strikkepige" strikker du dåbsklude med kristne symboler, som dåbsfamilien får med hjem efter brug, som en hilsen fra sognet og et minde fra dåbsdagen. Mønstre og garn udleveres på kirkekontoret.

Ad Hoc frivillige Udover de nævnte faste grupper er der brug for frivillige til mange forskellige opgaver i forbindelse med vore kirker og kirkecentre. Det kan være praktisk hjælp i form af pedel-opgaver eller madlavning til et arrangement

Er du interesseret så kontakt kirke- og kulturmedarbejder og formand for frivilligudvalget Hanne Ortvad-Larsen, tlf. 3031 5075, hao@km.dk

Bliv frivillig

Har du lyst til at være med, så tilmeld dig her:

WWW må ikke slettes