22. august: Ordinært menighedsrådsmøde

Ordinært menighedsrådsmøde tirsdag den 22. august kl. 19.00 i Kirkecenter Højvangen.

Dagsorden følger

8. august:Ekstraordinært menighedsrådsmøde

Der afholdes ekstraordinært menighedsrådsmøde i Kirkecenter Kirkebakken

tirsdag, den 8. august 2017 kl. 19:00 – 20:30

Provst Jacob Køhn Andersen er inviteret til at deltage i mødet, dog ikke i Menighedsrådets beslutninger.

Dagsorden:

1. Velkomst og sang, v/Lars Nørding (10 min.)

2. Godkendelse af dagsorden, v/Lars Nørding .

3. Godkendelse af embedsbeskrivelse, jf. bilag 1 v/Inge Frandsen (B 20 min.)

4. Tidsplan jf. bilag 2 v/Lars Nørding (O 10 min.)

5. Bopælspligt i forbindelse med ansættelse af ny præst v/Lars Nørding (B 20 min.)

6. Anlægsønsker; model 1 eller 2 v/Jørgen Rasmussen jf. bilag 3 (B 5 min.)

7. Gensidig orientering. Referat fra FU møde den 1. august 2017 er vedlagt jf. bilag 4 v/Lars Nørding (O 10 min.)

Med venlig hilsen Lars Nørding


Næste menighedsrådsmøde

 

Mødedatoer for 2017

Tirsdag den 10. januar i Kirkecenter Kirkebakken

Tirsdag den 21. februar i Kirkecenter Højvangen

Tirsdag den 21. marts i Kirkecenter Højvangen

Onsdag den 19. april i Kirkecenter Kirkebakken

Tirsdag den 23. maj i Kirkecenter Højvangen

Torsdag den 22. juni i Kirkecenter Kirkebakken

Tirsdag den 22. august i Kirkecenter Højvangen

Onsdag den 20. september i Kirkecenter Kirkebakken

Torsdag den 26. oktober i Kirkecenter Kirkebakken

Torsdag den 23. november i Kirkecenter Højvangen

Alle møder starter kl. 19.00 og tilstræbes at være færdige kl. 21.00