26. oktober: Ordinært menighedsrådsmøde

Ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 26. oktober kl. 19.00 i Kirkecenter.

 

Dagsorden:

1. Velkomst og sang, v/Inge Frandsen (10 min.)

2. Godkendelse af dagsorden, v/Inge Frandsen

3. Konstituering af næstformand v/Inge Frandsen (B 5 min.)

4. Godkendelse af budget 2018 v/Jørgen Rasmussen jf. bilag 1 (B 10 min.)

5. Fremlæggelse af revisionsprotokollat 2016 v/Jørgen Rasmussen jf. bilag 2 (O 5 min.)

6. Fremlæggelse af kvartalsrapport pr. 30.09.17 v/Jørgen Rasmussen jf. bilag 3 (O 5 min.)

7. Orientering vedr. køb og salg af præstebolig v/Rasmus Kolding (O 10 min.)

8. Procedure vedr. præsteansættelse v/Inge Frandsen (O 10 min.) Pause (10 min.)

9. Orientering om kommende valg til formand, næstformand, kasserer, kirkeværge, kontaktperson og byggesagkyndig v/Inge Frandsen (O 5 min.)

10. Godkendelse af personale- og lønpolitik for Skanderborg Sogn jf. bilag 4 v/Bodil Ladegaard (B 15 min.)

11. Indsamlingsformål i forbindelse med reformationsgudstjenesten 29.10.17 v/Kristian R. Skovmose (B 5 min.)

12. Orientering fra præsterne v/præsterne (O 10 min.)

13. Gensidig orientering. Referat fra FU møde den 19. oktober 2017 er vedlagt jf. bilag 5 v/Inge Frandsen (O 10 min.)

Afbud bedes meddelt Kirkekontoret senest den 23. oktober 2017 kl. 12:00 Skanderborg, den 19. oktober 2017

Med venlig hilsen Inge Frandsen               Gitte Fensman


Næste menighedsrådsmøde

 

Mødedatoer for 2017

Tirsdag den 10. januar i Kirkecenter Kirkebakken

Tirsdag den 21. februar i Kirkecenter Højvangen

Tirsdag den 21. marts i Kirkecenter Højvangen

Onsdag den 19. april i Kirkecenter Kirkebakken

Tirsdag den 23. maj i Kirkecenter Højvangen

Torsdag den 22. juni i Kirkecenter Kirkebakken

Tirsdag den 22. august i Kirkecenter Højvangen

Onsdag den 20. september i Kirkecenter Kirkebakken

Torsdag den 26. oktober i Kirkecenter Kirkebakken

Torsdag den 23. november i Kirkecenter Højvangen

Alle møder starter kl. 19.00 og tilstræbes at være færdige kl. 21.00