Kirkecenter Kirkebakken

Kirkecenter Kirkebakken
Kirkebakken 4
8660 Skanderborg

Hovedindgang fra parkeringspladsen ved Skanderup Kirke

 

Ud over Kirkekontoret,

der befinder sig i Kirkecenterets underhus,
rummer huset 2 store konfirmandstuer, der sammenlagt kan rumme 120 mennesker.
I underhuset er der desuden mødelokale og kordegnekontor.

Kirkecenter Højvangen

Kirkecenter Højvangen,

Mallinggårdsvej 3,

8660 Skanderborg

 

Her er kontor for alle sognets præster

og kirke- og kulturmedarbejder

 

Huset rummer desuden 3 konfirmandstuer, der tilsammen kan huse 190 personer.


Nye vedtægter for kirkecentrene fra august 2013

Vedtægter for Kirkecentrene i Skanderborg Sogn

 

 1. Kirkecenter Kirkebakken og Kirkecenter Højvangen bestyres af Menighedsrådet i Skanderborg Sogn, der er ansvarlig for driften og anvendelsen. Menighedsrådets kirkecenterudvalg varetager driften af kirkecentrene.

 

 1. Kirkecentrenes mødelokaler anvendes til konfirmationsforberedelse og aktiviteter i forbindelse hermed, samt til møder, foredrag, studiekredse og lignende arrangeret af sognets præster, sognemedhjælper og menighedsråd.

  Herudover kan organisationer / foreninger med hjemsted i sognet, hvis formål ikke strider mod Folkekirkens bekendelse, anvende lokalerne til kirkelige eller socialt velgørende  formål.

  Øvrige organisationer / foreninger kan i et begrænset omfang låne lokaler mod betaling af de faktiske udgifter i forbindelse med benyttelsen.

  Dog kan foreninger, der driver erhverv, partipolitiske foreninger og foreninger, der har et økonomisk formål, ikke anvende lokalerne.

  Lokalerne kan ikke umiddelbart anvendes af organisationer /foreninger til klublokaler.  

  Brugerne skal godkendes af kirkecenterudvalget.

 2. Anmodning om udlån skal altid ske ved henvendelse til kirkekontoret. Mødelokalerne kan maksimalt reserveres 5 måneder frem i tiden.

Organisationer og foreninger, der ønsker at anvende lokaler (lokale 3 i Kirkecenter Kirkebakken, lokale 3 i Kirkecenter Højvangen) på en fast ugedag / månedsdag i en sæson, ansøger skriftligt kirkecenterudvalget hvert år inden den 15. juni. Kirkecenterudvalget forbeholder sig retten til at aflyse lokaleudlån i ekstraordinære situationer.

 

 1. Udlånsprisen fastsættes årligt af menighedsrådet inden d. 1.-4.

 

 1. Salg af øl, vin og spiritus er ikke tilladt.

 

 1. Nøgler eller nøglekort afhentes personligt af den ansvarlige låner på kirkekontoret eller hos kirketjeneren, hvor der udleveres instruks om lokalernes brug, aflåsning m.v. Evt. udlånsbetaling afregnes kontant ved udlevering af nøgler.

 

 1. Lokalerne – herunder bordopstilling - efterlades i samme stand som ved modtagelsen og i henhold til udlånsbetingelserne.

 

 1. Den ansvarlige låner sørger for oprydning, aflåsning m.v. og afleverer nøgler eller nøglekort sammen med låneinstruksen i kirkecentrets postkasse senest kl. 23.30 samme aften. Enhver skade på service, inventar eller bygning skal anmeldes til kirkekontoret. Menighedsrådet forbeholder sig retten til at kræve erstatning.

 

 1. Kirketjeneren har påtaleret og kan iværksætte efterfølgende rengøring på låners regning, såfremt dette skønnes nødvendigt.

  

           Vedtaget på menighedsrådets møde d. 26.-2.-2013

 


Kirketjener ved Kirkecenter Kirkebakken

Lars Berså

tlf 26 36 66 66

Kirketjener i kirkecenter Højvangen

Cecilie Mayland
23 63 25 17

Kirketjener ved kirkerne

Joan Thøgersen
jlt@km.dk

23 61 97 36

 

Andre aktiviteter i sognet

BegivenhedDato

Fru Hvidts Klub

En åben samværsgruppe for kvinder - med underholdning, kaffebord og …

23. nov 14:30
16:30
23. nov 14:30 -
16:30

Menighedsrådsmøde

Offentligt menighedsrådsmøde. Dagsorden kan ses på hjemmesiden. …

23. nov 19:00
21:00
23. nov 19:00 -
21:00

Kirkecenter Kirkebakken koncert

Beethovens klaversonater V Vi er her nået til de tre sonater fra opus 31 i …

25. nov 16:00
18:00
25. nov 16:00 -
18:00

Skanderup Kirke Adventskoncert

Julekoncert  med Beredskabs Forbundets Musikkorps og solist sopran Hanne …

26. nov 14:00
15:30
26. nov 14:00 -
15:30

Kirkecenter Højvangen KulturCafé

Kulturcaféen i HøjvangenSidste torsdag i måneden kl. …

30. nov 15:00
17:00
30. nov 15:00 -
17:00

Skanderup Kirke - Meditation v/Benedikte Vejlby Baggesgaard

Et åndehul med tid til stilhed, fordybelse og refleksion. Benedikte Vejlby …

30. nov 19:00
20:00
30. nov 19:00 -
20:00

Skanderup Kirke Aftensang

Her medvirker Kirkens voksenkor under ledelse af Poul Bajlum. De fremfører …

3. dec 19:00
20:00
3. dec 19:00 -
20:00

Skanderup Kirke - Meditation v/Benedikte Vejlby Baggesgaard

Et åndehul med tid til stilhed, fordybelse og refleksion. Benedikte Vejlby …

5. dec 19:00
20:00
5. dec 19:00 -
20:00

Syng sammen

Syng sammen med sang fra Højskolesangbogen. Foregår i: KCK Lokale 1

6. dec 14:00
16:00
6. dec 14:00 -
16:00

Studiekreds. Findes der en kristen etik?

Efterårets studiekreds handler denne gang om etik. Findes der en kristen etik, …

7. dec 19:00
21:30
7. dec 19:00 -
21:30

Kirkens Korshær

Kirkens Korshærs arbejde for de fattige og de udsatte og misbrugere og andre, der har det svært i Danmark, understøttes af genbrugsbutikken i Højvangen, som drives af Y´smen – voksne med engagement for unge og sociale projekter.
Læs mere om Kirkens Korshær 

For anden gang afholder Kirkens Korshær landsindsamling på linje med de andre store organisationer. Det foregår søndag d. 26. november.
Vi kan bruge rigtig mange indsamlere. Der er 15.000 mennesker i Skanderborg sogn, så hvis vi skal dække hele sognet, skal der aktiveres 50 ruter – mellem 60 og 80 mennesker.
Bliv indsamler


 

Nyt tiltag for borgere i Skanderborg sogn.


Sorggruppe i sognet for 13-19 årige


Samtale for teenagere der har mistet en nærstående hver anden onsdag kl. 16.30 - 18.30.

Kontakt sognepræst Heidi Torp på tlf. 23 24 09 89 eller på mail ht@km.dk


Et spændende samarbejde mellem Biblioteket, Kulturskolen, Museet og Skanderborg Sogn.


Læs Kirkebladet